Svenska kyrkan utbildningar

Behöver du öka din kunskap och kompetens?

Hur mäter och redovisar man effekten av insatserna på ett relevant sätt? Hur ska man hantera skatte- och momsfrågor på ett sätt som skapar långsiktigt förtroende?

Finns det en tydlig placeringspolicy och system för uppföljning? Hur hanterar man nya regler och höjda krav från verksamhetens intressenter?

Exempel på kurser

  • Ekonomifortbildning för kyrkoherdar och övriga präster - fatta strategiska beslut utifrån en ekonomisk förankring
  • Ekonomifortbildning för kyrkogårdschefer, kyrkogårdsföreståndare och arbetsledare med budgetansvar
  • Särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader
  • Årsredovisning enligt K3 – Svenska kyrkan
  • Att skriva protokoll i Svenska kyrkan
  • Att skriva protokoll i Svenska kyrkan, fördjupning

Vill du ordna en utbildning i din församling?

Vi kan skräddarsy en utbildning utifrån dina önskemål!

Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog.

Kontakta oss

Carl-Gustaf Folkeson

Head of Academy, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 76

Följ oss i sociala medier