Work-life 3.0: Understanding how we'll work next

Den här rapporten handlar om den föränderliga dynamiken på arbetsmarknaden – hur jobben ser ut i dag och hur de utvecklas – samt om hur arbetsgivarna på bästa sätt kan hantera och optimera arbetskraften för att nå goda resultat under kommande år.

Ständigt uppkopplade: I USA är det latinamerikanska konsumenter som dominerar

Efter att ha studerat latinamerikanska konsumenter från olika generationer kan vi konstatera att det finns viktiga skillnader som påverkar attityder och beteenden. Men när det gäller videostreaming förenas de alla av sina språkpreferenser: latinamerikaner tittar på film på två språk.

Across the boards: Views from the financial services boardroom

Vad styrelseledamöterna i finanssektorn anser om cybersäkerhet, IT, risker, sammanträden och aktivister.

Hur nätoperatörerna kan dra maximal nytta av sakernas internet

Sakernas internet (Internet of things) håller på att göra sitt intåg, och ett brett spektrum av industriföretag – i sektorer som tillverkning, naturresurser och allmännytta – lanserar olika anordningar som mycket effektivt och ändamålsenligt kan interagera med användarna och skapa nya värdeskapande modeller.

SD-WAN för tjänsteleverantörer: Hot eller möjlighet?

Leverantörer av telekommunikationstjänster har mer att vinna än att frukta från den senaste tekniken för icke-lokala nätverk

Hur mår compliancefunktionerna 2016?

I vår årliga enkät State of Compliance har mer än 800 compliancechefer i närmare 20 branscher och chefsjurister i större företag i hela världen besvarat frågor om skärningspunkterna mellan affärsstrategier och om företagens utmaningar i ledningen och styrningen av anpassningen till etiska standards och regleringskrav.

Företagarens vardag 2016

Vind i seglen för svenska småföretag. Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter som Sveriges småföretagare står inför.

PwC:s miljardärsrapport: Miljardärernas totala förmögenheter minskar

UBS/PwC:s framtagna miljardärsrapport visar att det blåser i motvind för de allra rikaste: Deras förmögenheter har totalt sett minskat med 300 miljarder dollar.

Insights into transformation – Seven lessons for the public sector

I denna rapport från Nya Zeeland ser vi att fokus på medborgaren som kund har ökat, men att det fortfarande finns behov av ledande chefer som inte bara är inriktade på teknikomvandling, utan även på hur vi kan betjäna medborgarna på ett bättre sätt.

Capital project and infrastructure spending outlook: Agile strategies for changing markets

Kortsiktiga utmaningar, långsiktiga möjligheter – I takt med att den globala makroekonomiska situationen försvagas till följd av politisk instabilitet och oro, försvåras även läget för att i det korta perspektivet göra långsiktiga investeringar i infrastruktur.

Bästa rapportering om värdeskapande 2015 - här är årets vinnare!

Tillsammans med en extern jury av experter har vi på PwC för tredje året i rad utsett de bolag på Nasdaq Stockholm som haft den bästa rapporteringen om värdeskapande. I år tog SEB hem priset för de större bolagen och Cloetta för de mindre bolagen.

Asset & Wealth Management Insights: Strategies for changing time

I det senaste numret av vår kvartalsvisa publikation Asset & Wealth Management Insights tar vi upp viktiga strategifrågor för kapitalförvaltare i framtiden samt tittar på den senaste utvecklingen inom ETF: er, kommunikation och styrning.

Låt individen komma in – En skola bortom den kollektiva paradoxen och i en digital framtid

Med denna skrift vill PwC bidra till ett konstruktivt offentligt samtal om den svenska skolans möjligheter och utmaningar och tydligare lyfta in eleverna i det.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Finansens folkdräkt

Skriften tar upp hur de allt högre kraven på individers ekonomiska ansvarstagande kommer till uttryck genom olika former av finansiell folkbildning.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

Skriften "Företagsvärdering" från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Koncernredovisning 2014 – exempel enligt IFRS

Skriften från PwC visar ett exempel på en koncernredovisning, upprättad enligt IFRS, för en fiktiv tillverknings-, grossist- och detaljhandelskoncern.

Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta

Var fjärde småföretagare i Sverige planerar ett generations- eller ägarskifte inom fem år och denna skrift från PwC belyser frågor som är centrala i skiftesprocessen.

Får jag lov?

Skriften belyser det ökade behovet av att hitta rätt person för ett uppdrag/projekt och den ökade betydelsen av att skapa förtroende som en grund för samarbete.

K2 - Årsredovisning i mindre företag

Skriften ger vägledning till den som ska upprätta en årsredovisning eller bedöma en årsredovisning som upprättats enligt K2-reglerna.

Tredje utgåvan av skriften Stiftelser

PwC sammanfattar det senaste inom regelverk för stiftelser i ny utgåva av skriften Stiftelser.

Farliga förbindelser? Statens förändrade gränser och näringslivets nya möjligheter

PwC lanserar skriften "Farliga förbindelser? Statens förändrade gränser och näringslivets nya möjligheter" som söker förstå förändringar i relationen mellan staten och näringslivet i Sverige.

Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under stiftelselagen.

Stiftelser

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under Stiftelselagen.

Ändringar i IFRS 2

IASB publicerade i juni 2016 en ändring av IFRS 2 – aktierelaterade ersättningar. Denna ändring innebär främst förtydliganden avseende tre områden inom IFRS 2. Ändringarna beskrivs kortfattat nedan.

ESMA - God informationsgivning om IFRS 15-implementering

ESMA gav den 20 juli ut en rapport ("public statement") avseende hur de ser på upplysningskraven avseende implementeringen av IFRS 15. Syftet med uttalandet är att belysa vikten av att företagen är transparenta mot marknaden vad gäller information om hur implementeringsarbetet av IFRS 15 fortskrider samt de övergångseffekter bolag förväntas få.

AIFMD – ett pass även för offshore-fonder/förvaltare?

AIFMD:s passporteringssystem skapar en inre marknad för EU-baserade fonder resp. EU-baserade förvaltare med tillstånd. Systemet ger rätt att marknadsföra och förvalta alternativa investeringsfonder inom EU:s gränser.

Fonder – en bolagsmodell med rörligt aktiekapital?

Fondutredningen presenterade i somras ett förslag på en bolagsmodell med rörligt aktiekapital för fonder. Men vad är det egentligen, och varför skulle svenska fondindustrin behöva den?

FN:s globala hållbarhetsmål + PwC=SANT | Utdrag från hållbarhetsredovisningen

2016 var ett viktigt år för världens hållbara utveckling. FN antog 17 globala mål för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och lösa klimatkrisen.

Säg Hej till den digitala revisionen | Utdrag från årsredovisning

Digitalisering påverkar allt och alla. Så även revisionsyrket där vi nu inför ett stort antal digitala verktyg och moment i revisionsprocessen

Oberoende - en fråga om förtroende | Utdrag från årsredovisning

Utan kundernas och samhällets förtroende är vi ingenting. Därför har vi på PwC rigorösa processer och kontroller som syftar till att ständigt säkerställa vårt oberoende i alla tänkbara situationer.

Cyberattackerna ökar – men vi har ett effektivt vapen | Utdrag från årsredovisning

Dagligen utsätts företag och organisationer av alla storlekar för cyberattacker som kan få förödande konsekvenser för verksamheten.

5 snabba frågor om fastighetstaxering

Varför är det viktigt att fastighetstaxeringen blir rätt och hur åstadkommer man en korrekt fastighetstaxering?

Höjd biomoms - så kan föreningen påverkas

Från och med den 1 januari 2017 höjs skattesatsen för tillträde till biografföreställningar från 6 till 25 procent. Det påverkar självklart både biografbesökare och biografer på flera olika sätt. Vi försöker här reda ut några av begreppen.