Fintech

Digitaliseringen påverkar den finansiella sektorn som står inför stora teknologiska utmaningar med många nya möjligheter.

Vad är Fintech?

Fintech står för Financial technology och är ett samlingsbegrepp för all teknologisk innovation inom finanssektorn. Fintech används av aktörer inom finansiella sektorn som, genom innovation och modern teknologi, digitaliserar, automatiserar eller skräddarsyr sina produkter och tjänster. Begreppet används brett och vad som definieras som Fintech eller Fintech-bolag förändras allt eftersom.

Vad är ett Fintech-bolag?

När man pratar om Fintech-bolag, tänker många oftast på banbrytande, innovativa startups som bryter sig in på marknader där stora finansiella aktörer tidigare dominerat. Men det finns fler spelare i ekosystemet och alla dessa kan betraktas som Fintech-bolag:

 • Etablerade finansiella institut som till exempel köper upp eller samarbetar med startups för att driva teknologisk innovation.
 • Stora techbolag som är aktiva inom finansiella tjänster men inte enbart, till exempel Apple, Google och Facebook.
 • Företag som erbjuder infrastruktur eller teknologi som möjliggör finansiella transaktioner, till exempel Mastercard och Nasdaq.
 • Uppstickare, ofta startups, som fokuserar på en särskild teknologiskt innovation eller process. Genom ny teknologi erbjuder de redan befintliga finansiella tjänster till ett lägre pris, eller utvecklar nya innovativa tech-lösningar.

Men Fintech-marknaden är inte statisk med olika sektorer som fokuserar på olika saker. De olika aktörerna på marknaden rör sig hela tiden mot varandra tills de slutligen spås bli en och samma sektor. Till exempel blir finansinstituten allt mer tech-fokuserade för att exempelvis individualisera och förenkla kundmötet och erbjudandet till oss kunder. De stora och globala tech-bolagen tar fram nya betallösningar via sina digitala och sociala plattformar och e-handlarna erbjuder betalnings, finansierings och försäkringslösningar i samband med att man köper deras varor och tjänster. Samtidigt utvecklar startups tjänster och produkter som fram tills nyligen bara gick att få via banker och finansiella rådgivare.

4 tips för att vara ett finansiellt tjänstebolag att räkna med i framtiden:

 • Bli mer agil. Större etablerade aktörer har oftast långdragna processer och leveranscykler. Det måste förändras om man ska hålla takten med att testa, utvärdera och utveckla nya ideer med stöd av data och ny teknologi.
 • Samverka för att lära av andra men också för att etablera nya affärsmodeller som baseras på samarbete med nya typer av aktörer.
 • Arbeta "inifrån och ut". Fintech har en fantastisk potential men kan också vara en distraktion. Börja med att tänka igenom företagets behov utifrån den utveckling som sker på marknaden i stort snarare än att försöka lista ut hur ni ska nyttja den senaste teknologin.
 • Ta er an innovation på nya sätt. Många bolag kämpar fortfarande med hur de ska implementera sina innovativa idéer. Snegla på uppstickarna och hur de arbetar. När ni väl har börjat att testa-och-lära, kommer mycket annat falla på plats.

 

Behöver finansinstituten en Fintech-strategi?

Den nya teknologin sänker barriärerna och uppstickare tar sig lättare in och tar marknadsandelar från de traditionella finansinstituten. Nuvarande affärs- och distribueringsmodeller utmanas och den finansiella sektorn måste helt enkelt anpassa sig efter nya spelregler. Det finns goda möjligheter för tillväxtmarknader att snabbt gå om mer utvecklade motparter. Du bör därför snabbt identifiera dina mest värdefulla kommersiella möjligheter - innan du blir omsprungen av mer agila konkurrenter.

För att etablerade finansiella institut ska lyckas inom Fintech bör de:

 • Kontinuerligt scanna av marknaden för att upptäcka nya möjligheter och hot.
 • Snabbt förstå den möjliga effekten nya trender och teknologier kan ha på verksamheten.
 • Sök samverkan och samarbete med nya aktörer för att lära av varandra och söka gemensamma framtida affärsmöjligheter.
 • Ta fram hållbara strategier för att kunna agera på ovan. Från uppköp av startups till att bygga egna innovativa lösningar.

"Vi ser en trend att finansiella institutioner får ökad konkurrens från nya typer av aktörer, både från startups inom finansiella tjänster men även från etablerade aktörer inom andra segment, som stora teknologi- och e-handelsbolag vilket nu på allvar börjar skapa oro hos de etablerade aktörerna."

Johan Jerresand, FS Digital & Technology Leader, PwC Sverige

Varken Fintech eller digitalisering utan koll på data

Vi närmar oss en framtid där tillgången till data är helt avgörande för att nå kunder på rätt sätt och med ett relevant erbjudande. Med allt hårdare konkurrens har de företag som saknar förmåga att hantera sitt data för att kunna automatisera, personalisera och digitalisera sina produkter och tjänster en rejäl utmaning framför sig.

Bolag som legat i framkant och byggt en förmåga att hantera och analysera sina data, exempelvis med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning, kommer däremot ha stora fördelar med överlägsna kundinsikter för att skräddarsy erbjudanden och därmed ta större del av marknaden. När de sedan bygger sitt erbjudande baserat på detta rika utbud av konsumentdata blir det allt svårare för långsammare konkurrenter att hålla jämna steg.

 

Klicka in och ta del av inspelningarna från Finansdagen 2022!

Tack för i år! Hoppas att du hade en givande dag, att du kanske till och med vill titta på valda delar igen eller dela med någon som du känner? Sändningen finns publicerad i sin helhet och kan ses i efterhand på eventsidan Finansdagen 2022. Här hittar du även klipp till specifika programpunkter: Omvärldsspaning och trender, Sverige i fokus: Hur påverkas finansbranschen?, ESG – en hållbar finansbransch och Framtidens bank och försäkring.
 

Kontakta oss

Johan Jerresand

Johan Jerresand

Finance Transformation Digital Lead, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Partner, Risk Advisory Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide