Private Equity

Motorn som driver tillväxt och lönsamhet

PwC hjälper PE-bolagen med tjänster inom finansiell due diligence, förvärvsstrategier, skatterådgivning, fondstrukturering, transaktionsprocesser, värdeskapande, kontroll och riskhantering.

Private Equity: motorn som driver tillväxt och lönsamhet

PwC hjälper PE-bolagen med tjänster inom finansiell due diligence, förvärvsstrategier, skatterådgivning, fondstrukturering, transaktionsprocesser, värdeskapande, kontroll och riskhantering.

Private Equity-sektorn i Sverige är en omfattande och nödvändig samhällsaktör. Genom ett aktivt ägande bistår PE-bolagen med kapital som bildar och utvecklar bolag i alla storlekar att utvecklas och växa. Vi på PwC hjälper PE-bolagen med tjänster som finansiell due diligence, förvärvsstrategier, skatterådgivning och mycket mer.

Företag genomgår olika utvecklingsfaser och har olika behov vid olika tidpunkter. Ett nystartat entreprenörsföretag behöver oftast kapital för att starta sin verksamhet, medan man i ett senare skede behöver kapital för att lansera nya produkter, tjänster, expandera på nya marknader eller förvärva andra företag för ytterligare tillväxt. PE-bolagens roll är att erbjuda kapital, finansiering och kunskap som hjälper företagen att uppnå sina mål.

En sektor med nya utmaningar

PE-bolagens verksamhet har under de senaste åren påverkats av ökad reglering genom AIFMD, Dodd Frank, FATCA och krav på transparens avseende affärsmodell. Lägg därtill en osäker politisk utveckling, nyckfulla marknader för exits samt ökad konkurrens om investerarmedel och investeringsobjekt som innebär att det ställs högre krav på en effektiv PE-verksamhet. Det är viktigare än någonsin att vara väl förberedd och ha de rätta strategiska verktygen.

Private Equity i siffror

  • Private Equity har över 800 portföljbolag över hela landet inom ett stort antal branscher av varierande natur.
  • Portföljbolagen sysselsätter 190 000 människor i Sverige, 4 procent av de anställda i Sverige.
  • Private Equity-ägda bolag växer i snitt snabbare än företag av motsvarande storlek på börsen.

"Vi på PwC hjälper PE-bolagen med tjänster som finansiell due diligence, förvärvsstrategier, skatterådgivning och mycket mer".

 Status på portföljbolagens hållbarhetsåtaganden

Riskkapitalägda portföljbolag står för en avsevärt större sysselsättningstillväxt jämfört med snittet för börsbolag på Nasdaq OMX Stockholm. Portföljbolagen ligger långt fram när det gäller införandet av etiska affärsprinciper. Samtidigt återstår en del arbete med jämställdhet och klimat. Det här är några av resultaten i en rapport från PwC och Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA), där 139 av SVCA-medlemmarnas portföljbolag jämförts med börsbolag

Läs rapporten

PE + Hållbarhet= Sant! 

PE-bolagen engagerar sig alltmer med ansvarsfulla investeringar. PwC har tittat på hur 162 PE-företag implementerar sina strategier med ett hållbarhetsfokus.

Läs mer här

 

Kontakta oss

Nicklas Kullberg

Nicklas Kullberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 08

Följ oss i sociala medier