Banking & capital markets

Framtidens bank

Banker möjliggör för företag, investerare och myndigheter att verka, utvecklas och genomföra sina visioner. Bankerna har sedan finanskrisen arbetat med att återhämta sig och bygga upp förtroendet från sina kunder. Nu står branschen inför nya utmaningar i form av teknikutveckling, regelefterlevnad, ökade kundkrav och nya aktörer.

Utöver finansiella utmaningar måste banker och andra aktörer på kapitalmarknaden anpassa sig till ett förändrat landskap där omfattande regelverk, nya aktörer och teknik, samt ökade krav från kunder och myndigheter påverkar hur verksamheten kan drivas. PwC erbjuder rådgivning för banker och andra finansiella aktörer för att hjälpa organisationer att både säkerställa regelefterlevnad och optimera verksamheten utifrån solvenskrav, skatteregler och kundernas efterfrågan på enkla och digitala lösningar.

Hyr in erfaren och flexibel kompetens för att möta de ökade kraven på kontrollfunktioner. Läs mer om outsourcing för bank och kreditmarknaden! 

 

Hur kan vi arbeta med våra risker på ett affärsmässigt sätt?

Ny rapport: AML i EMEA

2024-04-24: Nu finns resultaten från den första AML-undersökningen bland EMEA-länderna. Analysen omfattar 40 länder och ger insikter om åtgärder som görs i regionen inom AML, Financial Crime, KYC och Risk Management. Den belyser olika regulatoriska hinder samt tekniska möjligheter och framsteg. 

Framtidens bank och försäkring

Idag ser vi många nya fintechaktörer på marknaden. Utmanar de våra större mer traditionella aktörer i branschen? Eller öppnas dörrar för ett helt nytt ekosystem där samarbete står i centrum? SEB:s Mats Torstendahl och Caroline Farberger ICA Försäkring framtidsspanar och ser samarbete, partnerskap och nya ekosystem som nyckelfaktorer framåt inom fintech. Utveckling och innovation har kommit olika långt inom Open banking respektive Open insurance och B2B är “the new black”. Vad krävs för framgångsrika samarbeten? Vad kan vi förvänta oss framåt? Lyssna in och hör vad panelen tycker! Medverkande: Mats Torstendahl, Deputy President & CEO SEB, Sofia Öquist, Innovation Lead SEB, Gustav Berggren, CEO & CO-founder Borgo, Lotta Rauséus, COO & Co-founder Insurely, Caroline Farberger, CEO ICA Försäkring. Moderatorer: Sofia Sköld och Måns Liljenlov, PwC Sverige.


Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier