CEO Survey 2024: Att skapa värde i en tid av ständig förnyelse

PwC:s tjugosjunde årliga vd-undersökning

Årets rapport bygger på insikter från 4 702 företagsledare från 105 länder

Vd har ordet

I förra årets vd-undersökning såg vi tydliga signaler på förändringstrycket i näringslivet. I år är de här tecknen ännu tydligare. Andelen företagsledare som menar att deras verksamhet endast förblir konkurrenskraftig upp till tio år, om de inte förnyar sina affärsmodeller, har ökat ytterligare. Det ser ut som att näringslivets behov av att ställa om är här för att stanna, och takten verkar öka. Läs Sofia Götmar-Blomstedts, vd för PwC Sverige, kommentarer till rapporten.
Läs vd-ordet

Sofia Götmar Blomstedt, vd, PwC Sverige
företagare diskuterar omställning

Behovet att ställa om är här för att stanna – och takten verkar öka

Ett viktigt tema i årets rapport är omställning. Andelen globala företagsledare som menar att deras verksamhet endast förblir konkurrenskraftig upp till tio år, om de inte förändrar sin affärsmodell, har nu ökat till 45 procent.
Så tänker företagsledarna om omställning

Generativ AI – hot eller möjlighet för företagen?

De globala företagsledarna är mer positivt inställda till AI än de svenska. 32 procent av de globala företagen uppger att de har implementerat generativ AI under det senaste året, och 31 procent har ändrat sin teknikstrategi på grund av de nya verktygen.
Möjligheterna med AI

företagare läser om generativ AI
byggnad med träd

Stor andel företag har kommit igång med sitt klimatarbete – svenska företag har kommit längre

Svenska företag har generellt sett kommit längre med klimatarbetet än de globala företagen. Skillnaderna är relativt små, men i en större andel av de svenska företagen pågår aktiviteter som främjar klimatet.
Mer om företagens klimatarbete

Världens företagsledare ser ljusare på den globala tillväxten

I år kan vi se en viss ljusning i synen på den makroekonomiska framtiden. Jämfört med förra årets bottennotering, har nu andelen vd:ar som tror på ökad global tillväxt det kommande året mer än fördubblats, till 38 procent.
Så tänker företagarna om tillväxt

företagare diskuterar tillväxt
företagare diskuterar hot

Mindre oro för hot mot egna företaget bland världens företagsledare

Oron för olika hot mot det egna företaget har generellt sett minskat jämfört med förra året. När världens företagsledare får rangordna olika faktorer som kan ha negativ inverkan, ligger fortfarande makroekonomisk instabilitet samt ökad inflation och minskad köpkraft i topp, men nu på en lägre nivå.
Hoten mot företagen

"Företagen ser alltmer sina medarbetare som en strategisk resurs som är helt avgörande för att de ska lyckas med sin omställning. Vi på PwC delar helt och fullt den inställningen – rätt kompetens är helt avgörande för vår, och i förlängningen även våra kunders, framgång."

Jörgen Haglund, vice vd, PwC Sverige

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Kommunikationschef, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 08

Följ oss i sociala medier