Jobba som revisor

En revisor granskar hur organisationer styrs och undersöker till exempel ekonomi, hållbarhetsarbete och interna processer

Är du nyfiken på att arbeta med företag och organisationer i olika branscher och hjälpa dem med deras utmaningar? Vill du göra skillnad i samhället? Är du intresserad av att analysera ett företags ekonomi och ser samband i stora datamängder? Då ska du bli revisor!

Vad gör en revisor?

Som revisor granskar du ett företags finansiella transaktioner, händelser och processer. Du hjälper kunden att hitta eventuella brister och kommer med proaktiv rådgivning kring vilka förbättringar som kan göras. Sedan sammanfattar du dina slutsatser i en granskningsrapport.

I revisorns roll ingår att agera rådgivare och att granska

  • bolagets årsredovisning

  • bokföring

  • styrelsens och vd:ns förvaltning.

Hur är det att jobba som revisor på PwC?

Att jobba med revision på PwC innebär varierande och fartfyllda dagar. Ena stunden träffar du kunder och lär känna olika verksamheter och branscher, för att sen landa på kontoret och analysera dina slutsatser. 

Hos oss kan rollen som revisor se ut på olika sätt. Du kan välja att bli kundansvarig eller fördjupa dig inom något specialistområde, som dataanalys eller hållbarhetsrappotrering, men du kan också till exempel satsa på en karriär som ledare. 

Vår ambition att du ska få prova på flera olika roller och arbetsuppgifter, utifrån dina intressen och drivkrafter. Eftersom det avgörande att våra medarbetare har aktuella kunskaper investerar vi mycket i olika utbildningsinsatser och on-the-job training.

En karriär inom revision

Plugga till revisor

För att jobba som revisor behöver du en kandidatexamen från universitetet. Många som arbetar med revision har läst företagsekonomi men du kan välja andra ämnen om du vill. Kanske vill du fördjupa dig inom en viss bransch, inrikta dig på hållbarhetsfrågor eller få mer tech-kompetens? Allt är möjligt!

Junior revisor

När du har tagit din kandidatexamen kan du söka jobb som junior revisor eller revisorsassistent. Då arbetar du i team med mer erfarna revisorer och bygger upp praktisk erfarenhet. Genom att ha varierande uppdrag hos många olika typer av företag får du stor erfarenhet och bred kompetens.

Auktoriserad revisor

Efter att ha arbetat i minst tre år och under tiden gått ett praktiskt program under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor så kan du ta revisorsexamen.

 

Viktor Andersson - revisor på PwC

Möt Viktor Axelsson, en av våra revisorer på PwC

Viktor har alltid strävat efter ett socialt yrke, och fann PwC när Falun-kontoret sökte en revisorsassistent. En möjlighet som visade sig vara helt rätt då Viktor idag får möjlighet att styra sin egen karriär genom att kombinera sin sociala och ekonomiska förmåga.

– Det jag gillar med PwC är variationen och möjligheterna som erbjuds här. Jag får möjlighet att styra min egen karriärutveckling och den ena dagen är inte den andra lik.

Idag arbetar Viktor som revisor på Gävlekontoret där han bland annat agerar granskningsledare på flera uppdrag. Han ingår även i PwC:s Data & Analytics katalysatornätverk vilket innebär att han är med och driver PwC:s resa mot en mer datadriven revision.

Revisorns vardag – allt från hållbarhet till digitalisering

Tidigare kopierade revisorer fakturor och andra underlag som sedan sorterades in i tunga pärmar. Idag går digitala verktyg och arbetssätt som en röd tråd i arbetet. I takt med att det kommer nya regelverk, krav och förväntningar på organisationer från samhället förändras också revisorns roll. När rollen utvidgas till att även granska områden som hållbarhet, AI och cybersäkerhet har du som revisor möjlighet att specialisera dig. 

Revisorsyrket har helt enkelt förändrats och du behöver ha fler kompetenser än enbart siffersinne. Utvecklingen gör att du som medarbetare kan lägga mer tid på kvalificerade arbetsuppgifter, vilket ökar värdet för kunden och ger dig mer möjligheter för utbildning och utveckling. Men även om rollen har förändrats så är revisorns uppdrag detsamma; att bidra till att skapa förtroende i samhället.

Följ oss i sociala medier