Hur påverkar AI medarbetare och organisationer?

AI förväntas revolutionera branscher, affärsmodeller och arbetsmetoder över hela världen, och efterfrågan på nya kompetenser och förmågor ökar. Hur ska företag och organisationer navigera framgångsrikt i det nya landskapet, och är din organisation rustad för att ligga i framkant?

Hur påverkar AI dina medarbetare?

Företagsledare står inför utmaningen att integrera AI i sin övergripande strategi för att uppnå sina visioner och mål – samtidigt som de måste hantera regulatoriska risker, övriga affärsmöjligheter och engagera sin organisation i förändringen. 

AI är här för att stanna, och alla företag och organisationer behöver förstå vad det innebär för verksamhet, leveransmodell och framtida kompetenser. Är din organisation rustad för att ligga i framkant? På den här sidan har vi samlat ett antal relevanta insikter, rapporter och artiklar som kan guida företag och organisationer i hur de kan ta sig an sin “workforce transformation” kopplat till AI.

Vi kan hjälpa dig i din AI-transformation

I takt med att AI fortsätter att utvecklas arbetar vi på PwC dagligen med att ta fram nya lösningar. Vi arbetar med vårt globala PwC-nätverk för att tillsammans hitta den bästa potentialen för att använda AI på ett ansvarsfullt sätt, och vi samarbetar även med externa partners, som till exempel Microsoft och OpenAI. 

Läs mer om våra tjänster inom AI

Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

“Kod & kultur” är en ny artikelserie i tre delar där vi går igenom vad som krävs för att lyckas med AI-omställningen. Här lyfter vi insikter, erfarenheter och ger konkreta tips för hur organisationer kan gå från tvivel och tvekan till framgång – från affärsmöjligheter till konkreta strategier. Genom att omfamna AI-teknologi och engagera sina medarbetare tidigt kan svenska organisationer stärka sin konkurrenskraft och skapa nya möjligheter för tillväxt.

För att göra detta krävs ett ledarskap som har förmågan att balansera affärsmässiga risker med ett transformativt ledarskap. Men vad är det hemliga receptet? Hur lyckas man, och var börjar man? Det är dags för alla företag att inse att AI inte bara är en teknologisk trend, utan en strategisk nödvändighet för att överleva och blomstra i den moderna ekonomin.

artikel 1 av 3 i artikelserien Kod och kultur

Ladda ned första delen i artikelserien

Fyll i dina uppgifter och få länk till nedladdning av dokumentet.

Mer om AI och medarbetarna i PwC-podden

I poddavsnittet från mars 2024 pratar Alexandra Fürst, rådgivare People & Organisation och Max Mellander, rådgivare AI, RPA och Intelligent Automation, om hur AI kommer att påverka oss som medarbetare? Vad ska organisationer tänka på utifrån ett medarbetarperspektiv och hur får man med sig medarbetare i användningen av AI? 

Läs mer och lyssna

PwC podden

Hur kommer GenAI att påverka framtidens arbetskraft?

Hur kommer GenAI att påverka arbetskraften? Vilka branscher kommer sannolikt se de största förändringarna? Och vad bör företagsledare göra redan nu för att dra nytta av de potentiella fördelarna med GenAI-verktyg för sina medarbetare? I det senaste avsnittet av vår globala poddserie "Take on Tomorrow" samtalar värdarna Lizzie O’Leary och Ayesha Hazarika med Jerry Kaplan, AI-expert och författare, samt Scott Likens, PwC:s Globala AI- och Innovationschef.. 

Läs mer och lyssna

podcast om generativ AI

Kontakta oss

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner

Workforce Leader, PwC Sverige

Tel 0723-53 09 12

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

Team Lead Data & Advanced Analytics, PwC Sverige

Tel 0706-06 22 66

Följ oss i sociala medier