Jobb inom AI

"AI och robotarna tar våra jobb!" Eller?

Vissa arbetstillfällen försvinner, men nya yrkeskategorier skapas. Så kan man bäst sammanfatta morgondagens arbetskraft i kölvattnet av AI. Redan nu ser vi hur AI:s intåg inom till exempel bil-, verkstads- och finansindustrin fullständigt ritar om kartan och hur AI har ersatt traditionella yrkesroller och arbetskraft. Vissa jobb blir med självklarhet överflödiga. Men nya uppkommer i stället genom de produktionssätt, tjänster, produkter och den konsumentdrivna utvecklingen som AI skapar.

Nya yrkesgrupper

Utöver nya typer av yrkesgrupper med fokus på att utveckla AI, kan vi även räkna med kompetenser och yrkeskategorier som utvecklar, förvaltar och reglerar de framväxande teknologierna. Vi kommer till exempel att behöva motsvarigheten till flygledare för att övervaka de självkörande bilarna ute på vägarna. Snabbare kundleveranser och robotar som packar varor leder också till fler arbetstillfällen för både robotar och människor. Detta är några exempel på jobb som inte skulle ha funnits i en värld utan AI.

Att AI kan skapa oro är både förståeligt och naturligt. Vi människor är vanedjur och grundinställningen till förändringar brukar vara skepsis. Ändå pekar mycket på att människor överlag har en positiv inställning till AI och att man är beredd att ta till sig den nya tekniken för att kunna räknas på morgondagens arbetsmarknad.

Framtidens arbetsliv

I en global undersökning från PwC om Framtidens Arbetstagare frågade vi 10 000 anställda på olika företag över hela världen hur de tänker kring framtidens arbetsliv. Undersökningen visar att:

  • 74 procent säger sig vara redo att på egen bekostnad skola om sig

  • 54 procent anser att de har alla de färdigheter de behöver för sin karriär

  • 60 procent av respondenterna tror att man i framtiden kommer att ha stabila, långsiktiga anställningar

  • 65 procent av arbetstagarna tror att tekniken kommer att förbättra deras möjligheter på arbetsplatsen

  • 37 procent befarar att automatiseringen kommer att äventyra deras jobb.
     

Kontakta oss

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Transformation leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Alexander Fritsch

Alexander Fritsch

Digital Strategy, Data & Analytics, PwC Sverige

Tel 0729-97 26 02

Mattias Hansson

Mattias Hansson

Customer leader, PwC Sverige

Tel 076 776 71 77

Följ oss i sociala medier