Corporate Finance

Behöver du hjälp med analys, värdering, försäljning eller köp av företag?

Vi hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionskedjan – från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansiering.

För att kunna erbjuda dig optimala lösningar har vi byggt upp en svensk organisation med 150 Corporate Finance-specialister med djup kompetens och bred erfarenhet. Till ditt förfogande står också vårt internationella nätverk med drygt 7 000 erfarna specialister i ett 50-tal länder världen över. Det innebär att vi kan bistå dig och din verksamhet i alla faser av såväl svenska som internationella transaktioner samt i komplicerade ärenden som kräver mer omfattande specialistkompetens inom Corporate Finance.

Vill du veta mer? Kontakta oss – vi hjälper dig gärna med allt inom Corporate Finance.

Aktuella områden där vi kan hjälpa er