Fastighetsbranschen

Fastighetsmarknaden - framgångsrika transaktioner inom real estate med stöd från en pålitlig partner

Våra fastighetsspecialister har omfattande erfarenhet att stödja aktörer inom fastighetssektorn

Fastighetsbranschen genomgår stora dramatiska förändringar både i Sverige och globalt. Demografiska trender, urbaniseringen och digitaliseringen påverkar fastighetssektorn kontinuerligt, överraskande och ibland skoningslöst. Komplexa utmaningar som till exempel vakanta affärslokaler och tomma köpcentra varvas med fantastiska möjligheter med nya objekt, nya aktörer och nytt utvecklingspotential. I kölvattnet av covid-19 uppstår också helt nya förutsättningar för att bedriva en framgångsrik fastighetsutveckling. Våra fastighetsspecialister hjälper dig i frågor kring förvaltning och utveckling av komplexa fastighetsprojekt.

Inom revision, redovisning, corporate finance och skatt arbetar våra fastighetsspecialister integrerat för att ge dig största möjliga värde. Vi hjälper dig och ditt företag genom att ge råd och praktiskt stöd i alla länder där du har verksamhet eller vill investera.
 

CEO Survey 2024: Fastighetsbranschen sackar efter i AI-racet 

Bolag inom fastighetsbranschen har varit långsammare ut på banan när det gäller investeringar i AI. Detta enligt PwC:s globala vd-undersökning med svar från 165 fastighetsaktörer. Däremot har de kommit långt när det gäller klimatarbetet. 

Läs vad fastighetsbranschen har svarat

Ladda ner hela rapporten

Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2024

Se inspelningen från den 1 februari 2024, där PwC och ULI för tjugoförsta året i rad presenterar rapporten Emerging Trends in Real Estate®: Europe.

Ta del av rapporten

Ny rapport: 2024 Outlook Global M&A Trends in Real Estate

Fastighetsbranschen går in i en ny era, med prioriteringar som omfattar strategiska anpassningar, transformation och hållbarhet. Dessa faktorer bidrar till positiva förväntningar om fler transaktioner (M&A) under 2024. 

Läs hela rapporten

2024 Outlook Global M&A Trends in Real Estate

Social hållbarhet i fastighetsbranschen

För andra gången går PwC igenom rapporteringen från svenska fastighets- byggbolag och fonder. Kartläggningen omfattar 63 aktörer, en fördubbling jämfört med förra året. Allt fler tar fram sociala färdplaner, utvecklar samarbeten och integrerar sociala frågor med hållbarhetsrapportering. Några har börjat effektutvärdera sina sociala insatser och bankerna länkar sociala mål till sin utlåning.

Mycket återstår, men det är tydligt att det börjar växa fram ett best practice. Årets rapport innehåller många lysande exempel att lära av. 

Ta del av rapporten Social hållbarhet i fastighetsbranschen

framsida rapport Social hållbarhets i fastighetsbranschen

Kontakta oss

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Real Estate Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Patrik Texell

Patrik Texell

Ansvarig Real Estate Deals, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 91

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Tax Real Estate Leader, partner, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 50

Erika Nettrander

Erika Nettrander

Ansvarig Real Estate Legal, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 52

Följ oss i sociala medier