Hälso- och sjukvårdsbranschen

Effektiv vård med patienten i centrum

Från sjukvård till hälsovård - Prevention är medicinen för ett hållbart samhälle

Prevention handlar om att aktivt förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller undvika att ett sjukdomstillstånd förvärras. Satsningar på prevention kan ge stora vinster för individen, vårdsystemet och samhället i stort. Trots detta är det endast en mycket liten del av vårdens resurser som satsas på preventiva åtgärder.

Kantar Sifo har under april 2019 genomfört en undersökning för att få en förståelse för medborgarnas upplevelse av hur vården arbetar med prevention, samt vad de själva är villiga att göra för att förebygga sjukdom. Undersökningen genomfördes på uppdrag av PwC, tillsammans med bolagen AbbVie, Apoteket, Roche Diagnostics och Tamro.

Ladda ner och läs rapporten här >>

sjuksköterska och patient ser över metoder för prevention

Utmaningarna inom svensk sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård står inför samma utmaningar som i övriga världen med demografiska förändringar samt ökande kostnader parallellt med begränsade resurser. Samtidigt leder individens ökade engagemang för den egna hälsan till ökade krav på tillgänglighet och kvalitet inom vården. 

Tekniken möjliggör nya sätt att engagera oss i vår egen vård, men utmanar också den roll som vårdpersonal i framtiden kommer att spela. Samtidigt är det tydligt att olika patientgrupper - och individer - kräver olika typer av vård. Vårdformerna behöver individanpassas i högre grad än idag.  Digitala lösningar och ny teknik är inte lösningen på alla utmaningar, men kan frigöra resurser och tid som krävs för den vård som förutsätter ett fysiskt personligt vårdmöte.

Få stöd av PwC:s experter inom hälso- och sjukvårdsbranschen

PwC har bred specialistkompetens inom hälso- och sjukvårdsbranschen, inom områden som e-hälsa och virtuella vårdlösningar och dess påverkan på såväl vårdens ledning och styrning som på processer och arbetssätt.

Kontakta oss

PwC gör studier och framtidsanalyser på innebörden av framtidens e-hälsa, ur den digitala patientens och vårdpersonalens perspektiv. Tillsammans med våra specialister och vårt globala nätverk kan vi hjälpa dig med din med din hälso- och sjukvårdsverksamhet.

 

Kontakta oss om hälso- och sjukvård

Fyll i formuläret om du vill ha rådgivning kring hälso- och sjukvård

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Vi har kompetens inom

 • Genomlysningar
 • Utredningar
 • Förändringsledning
 • Innovationsstöd
 • Offentlig-privat samverkan
 • Vårdval
 • Välfärdsteknik
 • IT-styrning
 • Fastighetsförvaltning
 • Finansiering
 • Fusioner
 • Förvärv 
 • Revisionstjänster för offentlig sektor

människor på kafé

Nyhetsbrev!
Rapporter och analyser direkt i din inbox.

Prenumerera på nyhetsbrevet Dialog

PwC i Almedalen 2019 - 20 seminarier på Hästgatan 19, Visby

Möt oss i Almedalen!

Onsdag 3/7 14.30-15.30
Preventionen och förebyggande vård i ett hälsosamt samhälle

Sverige behöver bli bättre på att arbeta förebyggande för att minska kostnaderna för kroniska och allvarliga sjukdomar. Seminariet tar sin utgångspunkt i en färsk rapport om prevention som visar att förebyggande arbete kan ha markant skillnad på kostnader och utfall för samhället, vården och individen.

Onsdag 3/7 16.00-17.00
Är automatiseringen välfärdens frälsare?

Tekniken tar allt mer plats i det offentliga, kommunmedborgare tvingar genom nudging att det offentliga skalar upp sitt utbud av tekniska tjänster. Men är kommunens organisation redo för tekniken eller leder tekniken organisationerna till produktionstapp på grund av mindre bra förarbete?

Torsdag 4/7 13.30-14.30
Hur ska den digitala pensionären (över)leva i den analoga äldreomsorgen?

Hur kommer äldreomsorgen att se ut år 2030? Teknikutveckling, nya metoder, kompetensförsörjning och olika sätt att organisera äldreomsorgen kommer att ha avgörande betydelse. Samtidigt har medarbetare, brukare och anhöriga olika förväntningar på hur äldreomsorgen ska fungera. 

Läs mer om våra seminarier i Almedalen här >>
 

Digitala verktyg kan hjälpa människor till enklare och självständigare liv!

Se "Vision välfärdsteknik 2030", en film i samarbete med Storsthlm.

loading-player

Playback of this video is not currently available


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Sarah Lidé

Branschspecialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 08

Följ oss i sociala medier