Offentlig sektor

Tillsammans skapar vi morgondagens samhälle. Vår vision är ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. Låt oss förverkliga visionen tillsammans!

Digital transformation - Här får du verktygen för din digitala förändringsresa

De nya teknologierna har potentialen att förändra vårt samhälle från grunden. Här nedan kan du läsa mer om några av dem. Hur påverkas just din verksamhet?

Förändringstrycket inom offentlig sektor är enormt

Offentlig sektor är en skattefinansierad verksamhet som bedrivs av staten, landstingen eller kommunen och spelar en central roll i det svenska samhället. Vård, skola, utbildning, försvarsmakten, kollektivtrafik och infrastruktur drivs ofta inom ramen för offentlig sektor. Trycket på att driva verksamheterna effektivt ökar och ställer krav på verksamhetsstyrning och effektiva processer.
 

Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är några av utmaningarna inom offentlig sektor i Sverige, och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. 

En färsk undersökning visar att offentlig sektor i Sverige är relativt bra i sin digitaliseringsmognad vid en internationell jämförelse, men sättet att utveckla e-tjänster fragmentariskt inom självstyrande enheter till medborgare och företag tappar fart. Enligt EU:s Digital Economy and Society Index (DESI) har Sverige sämst takt vad gäller digital utveckling i hela EU.

Vi har ställt frågan till Sveriges kommuner och landsting om deras egen uppfattning om sin digitala mognad. Ta del av undersökningen nedan. Vi har en bred och djup förståelse för och kunskap om komplexiteten inom offentligsektor och våra specialister kan bistå i samtliga delar av er förändringsresa. 


PwC Academy

Utbildning som gör skillnad. Vi hjälper stora och små organisationer att utveckla sin verksamhet. 

Ta kunskapsövertag! Rapporter och analyser direkt i din inbox.

Prenumerera på nyhetsbrevet Dialog


Artiklar och rapporter om offentlig sektor

Kontakta oss

Susanna Collijn
Branschansvarig Kommuner och landsting, partner, PwC Sverige
Tel 0709-29 20 04
Email

Jon Arwidson
Branschansvarig hälso- och sjukvård, partner, PwC Sverige
Tel 0709-29 31 02
Email

Anders Christensson
Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige
Tel 0709-29 38 39
Email

Följ oss