Financial services

Vi fokuserar på framtiden för den finansiella sektorn. PwC har specialister inom alla områden.

Hur kan PwC hjälpa dig?

PwC fokuserar på framtiden inom den finansiella sektorn och hjälper våra kunder forma sina företag utifrån deras strategier. Vi utför rådgivning kring risk och regelverk, fintech, digitala innovationer, ny teknik och cyber security.

Vi har investerat mycket i att bygga vår kompetens med fokus på de områden som vi tror ger mest värde till våra kunder vilket omfattar områden som dataanalys, teknik och cyber security.
 

Redan 2025 måste finansbranschen visa digital motståndskraft

DORA (Digital Operational Resilience Act) är det nya gemensamma EU-regelverket för effektiv och övergripande hantering av digitala risker i finansbranschen. Reglerna gäller för alla finansiella företag, inklusive leverantörer av viktiga IKT-tjänster (Information, Kommunikation, Teknik). 2025 måste företagen kunna visa upp sin digitala motståndskraft och hur de hanterar cyberattacker och andra incidenter.

Nu behöver företagen i den finansiella sektorn snabbt mobilisera sig och säkerställa att de har sin verksamhet förberedd och i ordning. Det nya EU-regelverket DORA gäller sedan januari 2023 och skall vara  implementerat 2025.

Vill du ha hjälp med DORA? PwC:s DORA-experter kan hjälpa dig!

Läs mer om DORA

"Att hantera och stå emot cyberhot och incidenter är i högsta grad en strategisk ledningsfråga."

Magnus Lindkvist, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige
kollegor tittar på dokument och diskuterar DORA

Klicka in och ta del av inspelningarna från Finansdagen 2023!

Tack för i år! Hoppas att du hade en givande dag, att du kanske till och med vill titta på valda delar igen eller dela med någon som du känner? Sändningen finns publicerad i sin helhet och kan ses i efterhand på eventsidan Finansdagen 2023. Här hittar du även klipp till specifika programpunkter.


Se sändningen från Försäkringsforum hösten 2022!

Höstens Försäkringsforum den 25 november gav möjligheten att få en överblick inom följande områden: ESG: Klimatriskbedömning i ORSA-processen, värdering av alternativa tillgångar, Cloud security risk and trends, lagförslag om offentliggörande av inkomstskatterapport, redovisningsnyheter och IFRS 17, Post implementation review IFRS 9.

Se sändningen från Försäkringsforum

Se våra webbinarier för finansiell sektor

Aktuella frågor för fond- och värdepappersbolag

2022-12-08

På seminariet går vi igenom aktuella bransch- och regelverksfrågor, nyheter inom moms- och skatt och senaste nytt inom hållbarhet.

ESG och finansvärlden

2022-11-02

Finansbranschen är central i att förflytta kapitalflöden mot hållbara verksamheter. Hur resonerar finansiella aktörer kring att göra skillnad? Hur ser trenderna kopplade till hållbarhet ut inom kapitalförvaltning? Hur lyckas bolagen möta nya rapporteringskrav från investerare? Dessa och många andrar frågor diskuterades av våra gäster Karin Stenmar, Folksam, Karin Reuterskjöld, Danske Bank och Katarina Skalare från Heimstaden.

Aktuella frågor för fond- och värdepappersbolag

2022-06-08

Seminarium om aktuella frågeställningar där vi under ledning av PwC:s specialister diskuterar och utbyter kunskap. På seminariet går vi igenom aktuella bransch- och regelverksfrågor, nyheter inom moms- och skatt och vad som är senaste nytt inom hållbarhet.

Nya krav på hållbarhet i produktstyrning och rådgivning

2022-04-06

Sustainable Finance-webbinarie kring nya krav på att beakta och hållbarhetspreferenser inom rådgivning och hållbarhetsaspekter i produktstyrning. Vi tar upp de nya kraven i MiFID II och IDD vad gäller hållbarhetsaspekter och hållbarhetspreferenser. Våra Sustainable Finance-specialister ger en översikt av de nya regulatoriska kraven och hur de påverkar branschen brett - inom rådgivning, distribution och produktutveckling.

Se sändningen här
Framtidens bank och försäkring

I dag ser vi många nya fintechaktörer på marknaden. Utmanar de våra större mer traditionella aktörer i branschen? Eller öppnas dörrar för ett helt nytt ekosystem där samarbete står i centrum? SEB:s Mats Torstendahl och Caroline Farberger ICA Försäkring framtidsspanar och ser samarbete, partnerskap och nya ekosystem som nyckelfaktorer framåt inom fintech. Utveckling och innovation har kommit olika långt inom Open banking respektive Open insurance och B2B är “the new black”. Vad krävs för framgångsrika samarbeten? Vad kan vi förvänta oss framåt? Lyssna in och hör vad panelen tycker!

Aktuella frågor för fond- och värdepappersbranschen

Nu kan du se inspelningen av webbinariet från 7 december 2021. Våra PwC-specialister och inbjudna experter delade med sig av insikter om viktiga och aktuella frågor för fondbranschen, bland annat hållbarhet/ESG.
Se inspelningen här
 

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Daniel Algotsson

Daniel Algotsson

Partner, ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 54

Morgan Sandström

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Ansvarig Financial Crime, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Daniel Glückman

Daniel Glückman

Partner, Financial Services Tax Leader, PwC Sverige

Tel 0729-80 91 77

Viktor Lindroth

Viktor Lindroth

Partner, ansvarig FS Risk and Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 73

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Ansvarig FS Deals, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Ansvarig partner Banking and Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide