Retail and Consumer

Detaljhandeln - bygg förtroende på marknaden med pålitlig partner

Få branscher utvecklas lika snabbt som detaljhandeln. Trender kommer och går, internationella aktörer etablerar sig och konsumenterna blir allt mer medvetna i sina val. Hårdare prispress och ökade krav på att sälja via fler kanaler, är två av utmaningarna. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både insikter och verktyg att hjälpa morgondagens vinnare.
Läs mer här...
 

Highlights

R & C Trendwatch: Telecommunications and data privacy policies will drive opportunities in online retailing

Denna utgåva fokuserar på telekommunikation och datasäkerhetsfrågor och hur dessa kan påverka globala företag som bedriver e-handelverksamhet på tillväxtmarknader.

Jag är svimfärdigt stolt

Under Magdalena Gergers ledning har Systembolaget blivit Sveriges bästa serviceföretag. Med bättre service hoppas hon sälja mindre.

Consumer products sector: Global tax rate benchmarking report

Rapporten tittar närmare på de viktigaste skatteförhållandena hos 55 av de största globala bolagen inom konsumentprodukter.

Achieving total retail

Fler än 15 000 personer har fått svara på frågor kring sina inköpspreferenser, användning av olika shoppingkanaler och förväntningar på återförsäljare.

PwC Global Innovation Study

Rapporten visar att de mest innovativa företagen har högre tillväxt och är mer optimistiska om framtiden än mindre innovativa företag.

Profitable growth in a digital age: From multi-channel to total retail

Rapporten tittar närmare på förändringen i konsumentbeteenden de senaste tio åren.

Konsumenternas makt

10 000 ”gilla” på Facebook kan kortsiktigt påverka företag som missköter sig men genomslaget är begränsat då det ofta är mer fråga om ett ideellt intresse än verklig konsumentmakt.

Med fokus på hållbarhet

Styrelseproffset Marie Ehrling delar med sig av sina tankar kring socialt ansvarstagande ur ett styrelseperspektiv.

Sverige har världens bästa affärskultur

Affärsmannen Petter Stordalen är en norrman som inte bryr sig om ekonomiska kriser och hyllar Sverige förbehållslöst.