Pressrum

Här hittar du våra pressmeddelanden och nyhetsinformation. Kontakta oss gärna med din förfrågan.2015-03-10

Offentlig sektor måste leverera mer…med mindre medel

Regeringar och offentliga organisationer måste förnya fokus på att uppnå budgetbalans för att hållbart minska sina kostnader för offentlig service, visar PwC:s 18:e årliga Global CEO Survey.

2015-03-04

Fastighetsbranschen spår fortsatt goda tider

En positiv bild målas upp av företrädarna för den svenska fastighetsmarknaden i årets upplaga av PwC:s Fastighetstempen.

2015-02-01

Fastigheter: dramatiskt ökat intresse för investeringar i marknader som är under återhämtning

Investerare tittar allt mer på sekundära tillgångar och investeringar på fastighetsmarknader som fortfarande är under återhämtning, visar rapporten Emerging Trends in Real Estate: Europe 2015 från PwC.

2015-01-19

Vd:ar svagt optimistiska gällande ekonomisk tillväxt

Cirka en tredjedel (37 procent) av 1 322 tillfrågade vd:ar världen över tror på en starkare global ekonomisk tillväxt de kommande tolv månaderna, visar årets upplaga av PwC:s undersökning CEO Survey.

2014-12-04

Arbete utomlands förväntas öka dramatiskt

Antalet medarbetare på kortare uppdrag eller tjänsteresor utomlands spås öka globalt med 58 procent fram till år 2020, visar Modern Mobility survey 2014 från PwC.

2014-11-19

Cancerfonden redovisar bäst inom ideell sektor

Cancerfonden mottog den 19 november utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, som uppmärksammar de ideella föreningar och verksamhetsstiftelser som rapporterar verksamheten öppet, tydligt och pedagogiskt.

2014-10-26

Utmaning för familjeföretag att överleva generationsskifte

Statistik visar att få familjeföretag överlever ett generationsskifte och endast tio procent finns kvar att ta över för en tredje generation. Efter sex generationer är siffran nere i en procent*. Samtidigt visar en färsk undersökning från PwC att cirka 70 procent av svenska familjeföretag i undersökningen saknar tydlig successionsplan för nyckelpositioner.

2014-10-14

Försiktig optimism i verkstadssektorn

Verkstadsföretagen tror på det egna företagets vinstutveckling tolv månader framåt men är mer återhållsamma i sin prognos för branschen som helhet, visar årets andra verkstadsbarometer från PwC.

2014-09-25

Globaliseringen ritar om kartan för transportfordon

Stora förändringar väntas när det gäller marknaden för transportfordon, visar en ny undersökning från Strategy& som fokuserat på marknadens utveckling fram till 2020.

2014-06-16

Digitalt mindset avgörande

Digitaliseringen av mediamarknaden är tydlig - år 2018 kommer 55 procent av internet-användningen att ske via mobila enheter och 33 procent av den totala annonseringen att vara digital, enligt PwC:s prognos Global Entertainment and Media Outlook 2014–2018.

2014-05-26

Företag misslyckas med intern rekrytering av kvinnor till vd-posten

Barra tre procent av alla nytillträdda vd:ar är kvinnor, visar en ny rapport från Strateg& och PwC.

2014-05-25

Småföretag rekryterar trots tuffare företagsklimat

Varannan småföretagare uppger att de kommer rekrytera personal under de närmaste tolv månaderna, vilket är en ökning med tio procentenheter jämfört med 2012, visar PwC:s återkommande företagarrapport om småföretagarnas situation.

2014-05-18

Stockholm i topp när det gäller hållbarhet, hälsa, trygghet och säkerhet enligt ny rapport från PwC

Stockholm är världsledande inom hållbarhet., hälsa, trygghet och säkerhet visar rapport från PwC.

2014-05-18

Ökad tillgänglighet på ”öppna data”* skapar tillväxt, främjar demokratin och minskar korruption

Sedan 2010 finns i Sverige en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) och enligt en rapport från PwC finns här en stor outnyttjad potential.

2014-05-13

Fastighetstempen: Branschen tror på stigande priser

Antalet företag som tror på stigande priser på den kommersiella fastighetsmarknaden ökar markant, visar PwC:s Fastighetstempen som bygger på intervjuer med beslutsfattare i svenska fastighetsbolag.

2014-05-11

Företagsledare vill bli bättre på att kommunicera skatt

Företagsledare världen över vill lägga större fokus på att kommunicera skattefrågor - de ser förtroendefrågan som allt mer central för företagens utsikter för tillväxt, visar en ny rapport från PwC.

2014-05-11

PwC inleder nytt mångfaldssamarbete med Mitt Liv

I maj 2014 inleder PwC och Mitt Liv ett nytt samarbete i Stockholm och Göteborg med syfte att ytterligare utveckla PwC:s mångfaldsarbete, vilket bland annat sker genom Mitt Livs mentorprogram.

2014-04-15

Få familjeföretag överlever generationsskiften

Endast 12 procent av familjeföretagen finns kvar för en tredje generation att ta över, visar en ny undersökning från PwC.

2014-04-13

Marknadsriskpremien på fortsatt hög nivå

Marknadsriskpremien ligger fortfarande på en mycket hög nivå och vi kan förvänta oss en dramatisk ökning av antalet börsintroduktioner under de kommande två åren - det är några av resultaten från PwC:s studie Riskpremien på den svenska aktiemarknaden.

2014-04-08

Fortsatt positiva tongångar i verkstadsindustrin

Allt fler svenska verkstadsföretag ser ljust på framtiden och över hälften av ekonomicheferna i branschen spår en ökad vinstutveckling under de kommande tolv månaderna, visar rapporten Verkstadsbarometern Q1 2014 från PwC.