Näringsliv och samhälle 2020

Svenska företag vill bli bättre på att bidra till samhällets utveckling

Det är en viktig slutsats som både allmänheten och svenska storföretag är ense om i PwC:s undersökning Näringsliv och samhälle 2020. Både företag och allmänhet är överens om behoven av näringslivets delaktighet för samhällsutvecklingen men i förhållande till nuläget återstår en lång väg att vandra.

Samtidigt som behovet är tydligt så finns det områden som är eftersatta. Det gäller bland annat ungdomsfrågor samt etnisk och kulturell mångfald där närmare två av tre företag säger sig vara mycket eller ganska dåliga på att bidra till samhällsutvecklingen.

En annan viktig slutsats är att engagemang i samhällsutvecklingen inte bara är en sidoinsats för företagens egna samvetens skull, utan i högsta grad en viktig konkurrensfördel i ett framtida perspektiv när vi blickar mot år 2020.