Forest, paper & Packaging

Hantera marknadens förutsättningar framgångsrikt

Tiderna förändras och skapar nya förutsättningar inom skogs- och pappersindustrin. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med de snabba förändringarna i efterfrågan på ved, timmer, massa, papper och sågade trävaror. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före i komplexa beslutssituationer som rör kostnads- och samarbetseffektiviseringar, strategiska beslut och investeringar.
Läs mer här...
 

Highlights

Demografin talar för SCA

Skogs- och hygienföretaget SCA har en utmanande konjunktur de kommande åren på flera huvudmarknader. Men demografin och den långsiktiga tillväxten i världsekonomin skapar stora möjligheter framöver.

17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Forest, Paper & Packaging industry

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Forest, Paper & Packaging.

CEO Survey 2015

Vd:ar världen över är svagt optimistiska om den ekonomiska tillväxten de kommande tolv månaderna, visar CEO Survey 2015 från PwC.

PwC Global Innovation Study

Rapporten visar att de mest innovativa företagen har högre tillväxt och är mer optimistiska om framtiden än mindre innovativa företag.

16th Annual Global CEO Survey: Key findings in the forest, paper & packaging industry

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Forest, Paper & Packaging.