Forest, paper & Packaging

Hantera marknadens förutsättningar framgångsrikt

Tiderna förändras och skapar nya förutsättningar inom skogs- och pappersindustrin. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med de snabba förändringarna i efterfrågan på ved, timmer, massa, papper och sågade trävaror. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före i komplexa beslutssituationer som rör kostnads- och samarbetseffektiviseringar, strategiska beslut och investeringar.
Läs mer här...
 

Highlights

Demografin talar för SCA

Skogs- och hygienföretaget SCA har en utmanande konjunktur de kommande åren på flera huvudmarknader. Men demografin och den långsiktiga tillväxten i världsekonomin skapar stora möjligheter framöver.

17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Forest, Paper & Packaging industry

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Forest, Paper & Packaging.

PwC Global Innovation Study

Rapporten visar att de mest innovativa företagen har högre tillväxt och är mer optimistiska om framtiden än mindre innovativa företag.

16th Annual Global CEO Survey: Key findings in the forest, paper & packaging industry

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Forest, Paper & Packaging.