Communications

Framgångsrika kundrelationer ger försprång

Det pågår en radikal förändring av branschen när den traditionella telekom-modellen nu ersätts av en konvergens av digitala tjänster som skapar omedelbar tillgång till digitalt material. För att bli framgångsrik krävs det att operatörerna ständigt utvecklar både produkter och tjänster och sina underliggande affärsmodeller. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig.
Läs mer här...
 

Highlights

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in the communications industry

Rapporten belyser hur beslutsfattande i kommunikationsbranschen förändras till följd av data och analyser.

A decade of unprecedented growth: China's impact on the semiconductor industry: 2014 update

Kinas halvledarkonsumtion växte med 10,1 procent under 2014 för att nå ett nytt rekord på 55,6 procent av den globala marknaden.

Communications Review, July 2014: Finding value for the consumer

I detta nummer presenteras resultaten av en undersökning som genomförts av PwC Indien och en ledande handelshögskola att förstå konsumentvärde.

Assessing the strength of your security operating model

Utvecklingen av ny teknik har fört med sig utveckling av nya risker - telekombranschen har reagerat på farorna genom att öka säkerhetsinvesteringarna, men samtidigt har angriparna blivit ännu bättre.

Communications Review, May 2014: BSS transformations: Five ways to drive success

I detta nummer av Communications Review diskuteras både möjligheterna och riskerna för alla operatörer när det gäller att ersätta affärsstödssystem.

Communications Review, March 2014: New metrics for a changing industry

Operatörerna inom mobilindustrin behöver lära sig kundernas beteenden och hitta rätt mätetal för att kunna skapa långsiktiga strategier och mäta sina framgångar.

Healthcare’s new entrants: Who will be healthcare’s Amazon.com?

Health Research Institute har tittat närmare på nya aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn och den inverkan de redan har på industrin.

PwC Global 100 Software Leaders: The growing importance of apps and services

I denna analys har PwC rankat de 100 största globala mjukvaruföretagen och tittat närmare på hur de har påverkats av trenderna.

The new digital ecosystem reality: Mobile advertising strategies for increased success

Rapporten sammanfattar hur annonsörer och publicister kan övervinna sina utmaningar för att få bättre resultat av den mobila annonseringen.

An introduction to Big Data: How a buzzword morphed into a lasting trend that will transform the way you do business

Rapporten tittar närmare på företag som använder sig av Big Data på ett strukturerat sätt kan dra stor nytta av informationen och ligga steget före sina konkurrenter.