Anna Olls Eén

Anna Olls Eén

Rådgivare Sustainability and Climate change, PwC Sverige

Anna hjälper företag att hantera utmaningarna och möjligheterna med ESG. Anna arbetar framför allt med frågor kring styrning, riskhantering och regulatorisk regelefterlevnad kopplat till ESG.

Kontaktuppgifter

Tel 0729-80 94 26

Email

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för dina kunder?

– Nästan alla inom näringslivet och offentlig sektor påverkas av fokuset på ESG. Eftersom ESG är övergripande och sträcker sig inte bara över hela den egna verksamheten utan även över hela värdekedjan kan det vara svårgreppbart för många organisationer. Det är ett nytt sätt att tänka och kommunicera där man får ta ansvar långt utanför det egna företagets gränser. Att arbeta med ESG ger dock spännande möjligheter till innovation och att skapa nya sätt att arbeta.

Vilka är dina kompetenser?

  • ESG & sustainability transformation and reporting 

  • Sustainable finance

  • Governance & internal control 

  • Risk management 

  • Sustainable finance regulatory compliance 

  • Project management

Anna Olls Eén, PwC

"ESG har utvecklats till en fråga som ensamt kan ägas av en hållbarhetschef eller hållbarhetskoordinator utan måste hanteras organisationsövergripande."
Anna Olls Eén

Var är du född och uppvuxen?

– I Falun. Jag spenderade dock stora delar av tonåren utomlands.

Vad gör du på fritiden?

– Jag är sedan många år en dedikerad långdistanslöpare och skidåkare. Att vara ute i skog och natur är viktigt och något jag försöker prioritera på min fritid. Sedan några år har jag också förmånen att få spendera en hel del tid i Bohuslän där jag gärna umgås med familj och vänner. Det har också bidragit till ett nyfunnet intresse i havet och skärgården där.
 

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier