Alumni

Välkommen till PwC Alumni! Vi vill gärna hålla kontakten med dig som har jobbat hos oss.

Vår alumniverksamhet har till syfte att stärka relationerna med tidigare medarbetare och skapa nätverk som är värdefulla för båda parter. Din anknytning och dagliga kontakt med oss har förändrats, men vi är måna om att vår relation inte upphör. Vi vill gärna bygga nya broar och stärka de som redan finns.

Du kan fortfarande vara en del av vår gemenskap genom att gå med i vår alumniverksamhet, vilket du gör enklast genom att bli medlem i "PwC Sweden Group" på Linkedin.

Följ oss i sociala medier