Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Finansiellt styrelseforum

Nätverket för dig som är styrelseledamot i ett finansiellt företag

Att vara styrelseledamot i ett finansiellt företag medför särskilda utmaningar, svårigheter och risker. Finansbranschen står inför omvälvande förändringar framöver. Volatila finansiella marknader, ökad konkurrens och nya regler gör att rollen som styrelseledamot blir allt mer komplex och krävande.

Därför startade vi Finansiellt styrelseforum våren 2013 - en mötesplats där styrelseledamöter i finansiella företag träffas, utbyter kunskap och erfarenheter om branschen under trevliga former. Vi bjuder in till nätverksträffar några gånger per år med intressanta talare som breddar perspektivet och belyser olika problemställningar som styrelser ställs inför.

Vill du veta mer om Finansiellt styrelseforums träffar? Skicka ett mail till Lena Ytterberg: lena.ytterberg@pwc.com

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Partner, Risk Advisory Leader

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier