Finansiellt styrelseforum

Nätverket för dig som är styrelseledamot i ett finansiellt företag

Att vara styrelseledamot i ett finansiellt företag medför särskilda utmaningar, svårigheter och risker. Finansbranschen står inför omvälvande förändringar framöver. Volatila finansiella marknader, ökad konkurrens och nya regler gör att rollen som styrelseledamot blir allt mer komplex och krävande.

Därför startade vi Finansiellt styrelseforum våren 2013 - en mötesplats där styrelseledamöter i finansiella företag träffas, utbyter kunskap och erfarenheter om branschen under trevliga former. Vi bjuder in till nätverksträffar några gånger per år med intressanta talare som breddar perspektivet och belyser olika problemställningar som styrelser ställs inför.

Just nu har vi inga inplanerade träffar för 2022.

Vill du veta mer om Finansiellt styrelseforum? Skicka ett mail till Lena Ytterberg: lena.ytterberg@pwc.com

Följ oss i sociala medier