Asset Management

Hantera höjda krav och ökad konkurrens med erfaren partner

Tack vare erfarna revisorer och konsulter som förstår kapitalförvaltares möjligheter och risker i grunden, kan du få hjälp att hantera utmaningar med höjda krav och ökad konkurrens samtidigt som du stärker intressenternas förtroende för verksamheten. Just nu arbetar vi med intressanta lösningar inom governance, risk och compliance, finansiell rapportering och strategier för affärsutveckling.
Läs mer här...
 

Highlights

FS Viewpoint: All aboard: Delivering the onboarding experience customers demand

Finansiella institut som strävar efter att förbättra kundupplevelsen och öka den operativa effektiviteten får bättre insikt i kundernas preferenser och önskemål, visar rapporten från PwC.

Basel III: Prudential breakfast briefing series - july 2015

Det första steget till en ny typ av riskhantering är att skapa en strategi som tydliggör hot och möjligheter verksamheten står inför, visar rapporten från PwC.

Being better informed: July 2015

Rapporten från PwC ger en månatlig uppdatering över viktiga händelser och dess konsekvenser inom alla sektorer för finansiella tjänster.

Boosting access to finance: Ensuring free trade agreements (FTAs) recognise cooperatives’ vital development role

Frihandelsavtal bör införa särskilda bestämmelser för kooperativa finansiella institut, visar rapporten från PwC.

Facing the future of Risk

Det första steget till en ny typ av riskhantering är att skapa en strategi som tydliggör hot och möjligheter verksamheten står inför, visar rapporten från PwC.

Why you can’t scare people into doing the right thing

Rapporten från PwC redogör för vilka val människor gör när de konkurrerar med kollegor för bonus, löneökningar och kampanjer i tre realistiska arbetsscenarier.

Alternative asset management 2020: Fast forward to centre stage

För att hjälpa alternativa kapitalförvaltare att planera inför framtiden redogör vi för troliga omvärldsförändringar under de kommande åren.

Ny dom: Skandia-målet tillämpligt även på rent interna tjänster mellan huvudkontor och filial i momsgrupp

I det så kallade Skandia-målet (mål C-7/13) kom EU-domstolen fram till att IT-tjänster inköpta av ett amerikanskt huvudkontor (det vill säga från en extern IT-leverantör) och som sedan tillhandahölls vidare till sin svenska filial, skulle ses som en omsättning i och med att filialen ingick i en registrerad momsgrupp. Därmed skulle momsgruppen förvärvsbeskatta sig för dessa omsättningar.

Underkända transaktioner över utdelningsdatum ledde till full kupongskatt för danska banker

Aktieutdelningar beskattas i de flesta länder genom att det bolag, eller dess betalningsombud eller förvaringsinstitut, som lämnar en utdelning ska dra av kupongskatt. Kupongskatten på utdelning sätts regelmässigt ned genom skatteavtal om den som är verklig ägare, så kallad "beneficial owner", till utdelningen har hemvist i en av de avtalsslutande staterna.

Regeringen tillsätter utredning om bankskatt – blir det dansk modell och hur fungerar den?

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn. Detta ligger helt i linje med vad finansminister Magdalena Andersson nyligen har aviserat. I direktivet nämns särskilt den bankskatt som redan idag finns i Danmark. Även förre finansministern Anders Borg har nämnt denna danska modell som intressant.