Asset Management

Hantera höjda krav och ökad konkurrens med erfaren partner

Tack vare erfarna revisorer och konsulter som förstår kapitalförvaltares möjligheter och risker i grunden, kan du få hjälp att hantera utmaningar med höjda krav och ökad konkurrens samtidigt som du stärker intressenternas förtroende för verksamheten. Just nu arbetar vi med intressanta lösningar inom governance, risk och compliance, finansiell rapportering och strategier för affärsutveckling.
Läs mer här...
 

Highlights

Goda nyheter - svenska fonder har rätt till hemvistintyg från Skatteverket enligt Kammarrätten i Sundsvall!

Fredagen den 27 mars 2015 kom en dom från Kammarrätten i Sundsvall som förklarar att Swedbank Robur Europafond ska anses ha hemvist i Sverige enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien. Det ankommer därför på Skatteverket att utfärda ett så kallat hemvistintyg.

18th Annual global CEO Survey: Key talent findings in the Financial Services sector

CEO Survey 2015 från PwC sammanfattar de största utmaningarna som världens företagsledare inom finansiella sektorn står inför.

18th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Asset Management industry

Nästan hälften av företagsledarna inom kapitalförvaltning tror att ekonomin förblir densamma det kommande året, visar CEO Survey 2015 från PwC.

Personliga böter snart verklighet för personer på ledande poster

Nu föreslås även att fysiska personer framöver ska kunna utkrävas ansvar för ett instituts överträdelser.

Exchange traded fund 2020 - preparing for a new horizon

Det råder ökad tillväxt för börshandlade fonder och indexprodukter och utvecklingen väntas fortgå, visar denna rapport från PwC.

Rörliga ersättningar inom finansbranschen

Rörliga ersättningar är ett aktuellt ämne och nya regelverk har trätt i kraft under 2014. PwC analyserar centrala frågor som gäller företag i finansbranschen.

Krav på transparens lyfter skattefrågorna till styrelsen

Nu skärps kraven på transparens i internationella skattefrågor. Det innebär att dessa frågor är aktuella även på styrelsenivå inom finanssektorn.

Succéfabriken Sverige söker kapital

Sverige har genererat många uppmärksammade nya teknologi- och internetföretag de senaste åren och blir ofta topprankat som grogrund för start-ups medstora ambitioner. Svenska venture capital-fonder har samtidigt svårt att intressera lokala investerare.

Tio taggar som skaver

Krönika av Carl Rosén, vd för Aktiespararna.

Regeringen går inte vidare med förslag om slopande av momsgrupper

Regeringen har meddelat att de inte går vidare med den förra alliansregeringens förslag från i våras om att slopa de svenska reglerna om registrering av så kallade momsgrupper.