Energy & Utilities

Energibranschen - hantera marknadens nya förutsättningar med välmeriterad partner

EU:s klimat- och energimål är utan tvekan den största drivkraften till förändringar inom branschen. Samtidigt kräver energibolagens ägare kräver fortsatta effektiviseringar, slutkunderna blir alltmer krävande och 2013 inleds den tredje handelsperioden för utsläppsrätter. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig.
Läs mer här...
 

Highlights

PwC:s Energiprisindex juni 2015

PwC:s Energiprisindex når sin lägsta notering sedan startåret 2008 efter en nedgång med 11,7 procent under maj.

Realizing the benefits of smart gas distribution

Rapporten tittar närmare på utvecklingen distributionen av naturgas som är redo för ett språng framåt i samband med smarta gasnät för distribution av gas.

PwC:s Energiprisindex maj 2015

Fallande el- och naturgaspriser bidrog till en svag nedgång i PwC:s Energiprisindex under den gånga månaden, visar rapporten.

Beyond the hype: What is the value of customer satisfaction to a regulated utility?

Vad är värdet av nöjda kunder för ett energibolag på en reglerad marknad? Detta står i fokus i rapporten från PwC.

PwC:s Energiprisindex april 2015

Stora prisnedgångar i fossila bränslen motverkas endast delvis av ett stigande elpris och Energiprisindex minskar med 0,7 procent, visar rapporten från PwC.

Opportunities in adversity: A new dawn for oil and gas

Rapporten från PwC går igenom de bakomliggande faktorerna till oljeprisets nedgång och hur prisutvecklingen påverkat olje- och gasbolag.