Energy & Utilities

Energibranschen - hantera marknadens nya förutsättningar med välmeriterad partner

EU:s klimat- och energimål är utan tvekan den största drivkraften till förändringar inom branschen. Samtidigt kräver energibolagens ägare kräver fortsatta effektiviseringar, slutkunderna blir alltmer krävande och 2013 inleds den tredje handelsperioden för utsläppsrätter. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig.
Läs mer här...
 

Highlights

CEO Survey 2015 industry snapshot oil & gas

26 procent av vd:arna inom olje- och gasbranschen förväntar sig att den globala ekonomin försämras det kommande tolv månaderna, visar CEO Survey 2015.

CEO Survey 2015 industry snapshot power & utilities

Endast 29 procent av vd:arna inom energibranschen tror att ekonomin kommer att stärkas under året, visar CEO Survey 2015.

PwC:s Energiprisindex februari 2015

Elprisets uppgång motverkade fortsatta nedgångar i olja, naturgas och kol och innebär att Energiprisindex i princip är oförändrat och i nivå med indexåret 2008.

PwC:s Energiprisindex januari 2015

PwC:s Energiprisindex föll med nära 4% under december månad efter prisnedgångar i olja, naturgas, kol och el.

The road ahead - Gaining momentum from energy transformation

Elbranschen påverkas av flera olika förändringar - detta skapar både möjligheter och utmaningar och företag som förstår vad som påverkar utvecklingen har goda möjligheter att bli framtidens vinnare.

A new balancing act for DSO:s – Market, regulatory and business model challenges

Mer än 50 befattningshavare och experter från tio olika länder samlades i Bryssel i september 2014 för samtal om de utmaningar som eldistributionsföretagen står inför - denna rapport tar upp diskussionerna.