Energy & Utilities

Energibranschen - hantera marknadens nya förutsättningar med välmeriterad partner

EU:s klimat- och energimål är utan tvekan den största drivkraften till förändringar inom branschen. Samtidigt kräver energibolagens ägare kräver fortsatta effektiviseringar, slutkunderna blir alltmer krävande och 2013 inleds den tredje handelsperioden för utsläppsrätter. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig.
Läs mer här...
 

Highlights

PwC:s Energiprisindex januari 2015

PwC:s Energiprisindex föll med nära 4% under december månad efter prisnedgångar i olja, naturgas, kol och el.

The road ahead - Gaining momentum from energy transformation

Elbranschen påverkas av flera olika förändringar - detta skapar både möjligheter och utmaningar och företag som förstår vad som påverkar utvecklingen har goda möjligheter att bli framtidens vinnare.

A new balancing act for DSO:s – Market, regulatory and business model challenges

Mer än 50 befattningshavare och experter från tio olika länder samlades i Bryssel i september 2014 för samtal om de utmaningar som eldistributionsföretagen står inför - denna rapport tar upp diskussionerna.

Powerful reporting

Formell rapportering är viktigt för kraft- och energibolag - investerare och analytiker säger att deras uppfattning om företagsledningen påverkas av rapporteringens kvalitet.

PwC:s Energiprisindex december 2014

Återgång till mer normal säsongstemperatur samt en torrare period får elpriserna att stiga med 21,7% jämfört med månaden innan.

PwC:s Energiprisindex november 2014

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.