Energy & Utilities

Energibranschen - hantera marknadens nya förutsättningar med välmeriterad partner

EU:s klimat- och energimål är utan tvekan den största drivkraften till förändringar inom branschen. Samtidigt kräver energibolagens ägare kräver fortsatta effektiviseringar, slutkunderna blir alltmer krävande och 2013 inleds den tredje handelsperioden för utsläppsrätter. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig.
Läs mer här...
 

Highlights

On the brink of a boom: Africa Oil & Gas review

Rapporten tar upp det som hänt de senaste tolv månaderna på de stora och expanderande afrikanska olje- och gasmarknaderna.

PwC:s Energiprisindex oktober 2014

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.

PwC:s Energiprisindex november 2014

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in power & utilities

Rapporten behandlar agendan för stora beslut inom de kommande tolv månaderna och analyserar hur "big data" och avancerad dataanalys påverkar beslutsprocesserna inom energibranschen.

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in the energy industry

Rapporten behandlar agendan för stora beslut inom de kommande tolv månaderna och analyserar hur "big data" och avancerad dataanalys påverkar beslutsprocesserna inom energibranschen.

PwC:s Energiprisindex september 2014

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.