Statlig sektor

Att uppnå en hållbar samhällsutveckling under stort förändringstryck

Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är frågor som måste adresseras inom de flesta sektorer i samhället och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. Med vår breda erfarenhet av statliga bolag och svensk statsförvaltnings olika utmaningar samt vårt internationella nätverk hjälper vi er att utveckla verksamheten, effektivisera processerna och skapa bättre kontroll.

Vi jobbar med följande verksamhetsområden:

 

Highlights

PwC stolt sponsor till evenemanget ”Stora Samhällsgalan”

PwC är stolt sponsor till evenemanget ”Stora Samhällsgalan” där goda initiativ som görs för att förbättra och utveckla vårt gemensamma samhälle uppmuntras.

State-owned enterprises: Catalysts for public value creation?

Statliga bolag spelar en viktig roll för att skapa allmännyttigt värde, det visar rapporten State-owned enterprises: Catalysts for public value creation? från PwC.

8 myndigheter nominerade till Sveriges modernaste myndighet

Åtta myndigheter nominerade till tävlingen Sveriges modernaste myndighet som PwC är med och arrangerar.

Fighting fraud in the public sector III

Rapporten från PwC tittar närmare på hur offentlig sektor kan vidta åtgärder för att förebygga, upptäcka och bekämpa bedrägerier.

Into Africa - the continent's Cities of Opportunity

Den växande medelklassen, den starka befolkningstillväxten och tekniska innovationer är trender som formar framtiden för Afrika, visar rapporten från PwC.

Sustainable productivity

En benchmarkingstudie från PwC om företagstjänster inom den offentliga sektorn som ger insikter från 20 statliga myndigheter och enheter.

Kommunala bolags avdragsrätt för ränta på lån till kommunen

Nya utvidgade regler om begränsningar i avdragsrätten för ränta på skuld till ett företag i intressegemenskap började gälla i januari 2013. Sedan dess har tillämpningen av de nya reglerna på det kommunala området medfört att avdragsrätten enligt den så kallade ventilen har inskränkts.

Government and the Global CEO: Delivering outcomes, creating value

Regeringar och offentliga organisationer måste förnya fokus på att uppnå budgetbalans för att hållbart minska sina kostnader för offentlig service, visar PwC:s undersökning Government & the Global CEO.

Har kommun och stat någon nytta av elitidrott?

Kommuners stöd till elitidrotten brukar ofta vara en omdebatterad fråga och är åter högaktuell med ett antal elitföreningar som de senaste månaderna efterfrågat kommunalt stöd till föreningen på grund av ekonomiska trångmål.

PwC är medarrangör i tävlingen Sveriges Modernaste Myndighet 2015

PwC är med och arrangerar tävlingen Sveriges Modernaste Myndighet 2015.