Statlig sektor

Att uppnå en hållbar samhällsutveckling under stort förändringstryck

Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är frågor som måste adresseras inom de flesta sektorer i samhället och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. Med vår breda erfarenhet av statliga bolag och svensk statsförvaltnings olika utmaningar samt vårt internationella nätverk hjälper vi er att utveckla verksamheten, effektivisera processerna och skapa bättre kontroll.

Vi jobbar med följande verksamhetsområden:

 

Highlights

Ersättning till kommuner för dold moms kan vara för hög

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över den ersättning för dold moms som kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund erhåller vid upphandling av vissa tjänster. På grund av justeringar av momssatsen kan ersättningen för dold moms vara högre än den faktiska kostnaden. Utredningen ska redovisas senast den 1 augusti 2015.

Samhällsutvecklarna om framtidens välfärd

Sverige rankas ofta högt i den internationella välfärdsligan, men samtidigt växer oron kring hur den svenska välfärden ska finansieras i framtiden med en befolkning som blir allt äldre och med högre krav på service och kvalitet.

Fit for their futures: Government and the Global CEO

Den ökade digitaliseringen och tekniska utvecklingen, samverkan mellan stat och näringsliv samt återupprättat förtroende står högst på agendan när ledare för offentliga organisationer världen över rankar viktiga framtidsfrågor, visar PwC:s undersökning Government and the Global CEO.

Leading from the front: Finance in the public sector – from aspiration to action

Rapporten tittar närmare på finansfunktionen i den offentliga sektorn och vilka trender, problem och förändringar som möter finanschefer

Understanding productivity: Federal government benchmarking on corporate services

Denna benchmark kommer att tillhandahålla faktabaserade belägg för att informera om affärsbeslut.

Improving public sector productivity through prioritisation, measurement and alignment

Rapporten tittar närmare på drivkrafterna bakom initiativ till ökad produktivitet inom den offentliga sektorn och erfarenheterna till dags dato.

Future of Government - Morgondagens ledande offentliga organisation

Det krävs en tydlig förändring av hur politiker och offentliga företrädare bör agera för att möta framtidens utmaningar, enligt PwC:s rapport Future of Government.

Införande och byte av andelsklasser i en värdepappersfond eller specialfond

Sedan 2011 finns möjlighet för värdepappersfonder och specialfonder att införa olika andelsklasser inom ramen för en och samma fond. Dessa andelsklasser kan ha olika villkor avseende bland annat utdelning, avgifter och valuta. Skatteverket har i ett nyligen publicerat ställningstagande gett sin syn på vilka beskattningskonsekvenser som uppstår i samband med införande och byte av andelsklasser i en fond.