Statlig sektor

Att uppnå en hållbar samhällsutveckling under stort förändringstryck

Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är frågor som måste adresseras inom de flesta sektorer i samhället och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. Med vår breda erfarenhet av statliga bolag och svensk statsförvaltnings olika utmaningar samt vårt internationella nätverk hjälper vi er att utveckla verksamheten, effektivisera processerna och skapa bättre kontroll.

Vi jobbar med följande verksamhetsområden:

 

Highlights

Germany 2030 - Jobs in the Future

Rapporten, skriven på tysk, analyserar tillgången och efterfrågan på arbetskraft i Tyskland fram till år 2030.

Trade & Finance - summer 2014

Klimatfrågan och de nödvändiga investeringar och särskilda utmaningar som följer av förändringarna står i fokus i nya upplagan av Trade & Finance.

Capital project and infrastructure spending: Outlook to 2025

Rapporten visar att satsningarna på infrastruktur har börjat återhämta sig efter den globala finanskrisen och förväntas växa kraftigt under de kommande tio åren.

The connected classroom: How Canadians see the evolution of education

Digital utbildning är ett sätt att förbättra elevernas resultat och förbereda dem bättre för framtiden, visar denna rapport där 1 900 tillfrågade personer i Kanada ger sin syn på läget inom utbildning.

Cities of Opportunity 2014

Stockholm är världsledande inom delområdena hållbarhet samt hälsa, trygghet och säkerhet, visar rapporten Cities of Opportunity som analyserar 30 utvalda städer utifrån tio områden som definierar attraktionskraft och tillväxtpotential

Cities of Opportunity 2014 - Stockholm

Stockholm är världsledande inom områden som hållbarhet, hälsa, trygghet och säkerhet och totalt sett hamnar staden på en sjundeplats bland 30 storstäder i världen, visar rapporten Cities of Opportunity 2014 .

Cities of Opportunity 2014 - Stockholm

Stockholm är världsledande inom områden som ållbarhet samt hälsa, trygghet och säkerhet och totalt sett hamnar staden på en sjundeplats bland 30 storstäder i världen, visar rapporten Cities of Opportunity 2014.

Global Green Policy Insights - april 2014

Publikationen ges ut varannan månad och ger den senaste utvecklingen av miljöskatter från hela världen

Innovative city strategies for delivering sustainable competitiveness

Denna studie analyserar ett antal innovativa strategier för stadsutveckling som syftar till att stödja en stads utveckling och konkurrenskraft över tid.

It’s how you play the game: Matching a region’s priorities with the right mega – or not so mega – event

Vad motiverar den hårda konkurrensen om att vara värd för högprofil-evenemang som OS och fotbollsVM? Är riskerna värda belöningen?