Statlig sektor

Att uppnå en hållbar samhällsutveckling under stort förändringstryck

Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är frågor som måste adresseras inom de flesta sektorer i samhället och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. Med vår breda erfarenhet av statliga bolag och svensk statsförvaltnings olika utmaningar samt vårt internationella nätverk hjälper vi er att utveckla verksamheten, effektivisera processerna och skapa bättre kontroll.

Vi jobbar med följande verksamhetsområden:

 

Highlights

Fighting fraud in the public sector III

Rapporten från PwC tittar närmare på hur offentlig sektor kan vidta åtgärder för att förebygga, upptäcka och bekämpa bedrägerier.

Into Africa - the continent's Cities of Opportunity

Den växande medelklassen, den starka befolkningstillväxten och tekniska innovationer är trender som formar framtiden för Afrika, visar rapporten från PwC.

Sustainable productivity

En benchmarkingstudie från PwC om företagstjänster inom den offentliga sektorn som ger insikter från 20 statliga myndigheter och enheter.

Kommunala bolags avdragsrätt för ränta på lån till kommunen

Nya utvidgade regler om begränsningar i avdragsrätten för ränta på skuld till ett företag i intressegemenskap började gälla i januari 2013. Sedan dess har tillämpningen av de nya reglerna på det kommunala området medfört att avdragsrätten enligt den så kallade ventilen har inskränkts.

Government and the Global CEO: Delivering outcomes, creating value

Regeringar och offentliga organisationer måste förnya fokus på att uppnå budgetbalans för att hållbart minska sina kostnader för offentlig service, visar PwC:s undersökning Government & the Global CEO.

Har kommun och stat någon nytta av elitidrott?

Kommuners stöd till elitidrotten brukar ofta vara en omdebatterad fråga och är åter högaktuell med ett antal elitföreningar som de senaste månaderna efterfrågat kommunalt stöd till föreningen på grund av ekonomiska trångmål.

World in 2050: Will the shift in economic power continue?

En förskjutning av den globala ekonomiska makten till tillväxtekonomierna lär fortsätta, trots en betydande nedgång i Kina efter 2020.

Amsterdam - A city of opportunity

Amsterdam hamnar på fjärde plats i studien Cities of opportunity från PwC.

Good jobs: A demos and PwC essay collection

Rapporten tar upp frågor som hur vi kan skapa flera bra jobb, hur produktiviteten kan lyftas och den offentliga sektorns roll.

Smart moves: Tapping into growth in public transport

Efterfrågan på smartare former av biljettförsäljning ökar i Storbritannien och fler är beredda att anta ny teknik.