Robotic Process Automation

“I en nära framtid förutspår vi att alla arbetslag kommer att ha digitala medarbetare som underlättar deras vardag och hanterar rutinuppgifter som kräver noggrannhet och konsekvens.”

loading-player

Playback of this video is not currently available

Den digitala medarbetaren (RPA) förändrar villkoren för arbetslivet

I en nära framtid förutspår vi att alla arbetsgrupper kommer att ha digitala medarbetare som hanterar rutinuppgifter som kräver extra noggrannhet och konsekvens i utförandet – ett sätt att förenkla vardagen för de mänskliga medarbetarna. Vi kallar det den digitala medarbetaren, eller robot process automation (RPA). Roboten är en mjukvara som kan utföra manuella, repetitiva och regelbaserade arbetsuppgifter.

Att få den digitala medarbetaren på plats är relativt enkelt vilket gör att du enkelt snabbt kan få hjälp med att automatisera manuella arbetsuppgifter. Roboten använder en vanlig dator vilket gör att inga systemintegrationer krävs. Skillnaden mellan RPA och annan typ av traditionell automatisering är att en RPA utför uppgifter på ett liknande sätt som en människa.

Robotisering ger effektivitetsvinster

En robot kan utföra lika mycket arbete som fyra till åtta personer (beroende på process) - tid som kan läggas på andra mer värdeskapande uppgifter och/eller effektivitetsvinster. En robot kan arbeta 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Detta till en kostnad av ca 20 till 40 procent av lönen för en heltidsanställd människa. Lägg därtill att kvaliteten på arbetet både är högre och mer konsekvent jämfört med en människas.
 

Fördelarna med RPA-lösningar

  • Kostnadsbesparing 
  • Förbättrad kvalitet 
  • Ger tid över som kan användas till innovation och utveckling av verksamheten 
  • Ökad flexibilitet och effektivitet 
  • Mindre risk för fel 
  • Medarbetares kompetens kan användas bättre


Vårt erbjudande

Många organisationer har inte upptäckt potentialen med robotisering och ifrågasätter inte sina gamla verksamhetsmodeller. Vårt erbjudande omfattar ett komplett stöd genom en hel digitaliseringsresa - allt från strategier, business case, analyser av vilka processer som går att automatisera till leveranser av digital arbetskraft inklusive etablerande av en anpassad förvaltningsorganisation. Vi har ett stort antal genomförda projekt inom flertalet branscher.
 

Några tips på vägen! 

  • Börja i liten skala: Satsa inte initialt på storskaliga automationsprojekt. Sträva efter snabba vinster, skala kontrollerat. 
  • Tänk brett: Även om du kommer att börja med småskaliga projekt, se till att det är möjligt att utöka din automatisering i etapper med fler processer och fler enheter. 
  • Förbered medarbetarna: Förbered tidigt de medarbetare som är berörda så att de är redo att anpassa sig till de nya processerna. 
  • Känn till dina processer: Undvik att bli uppslukad av tekniska detaljer, identifiera och dokumentera de manuella processernas arbetsflöden.


Tveka inte att ta kontakt med oss!

"En robot kan utföra lika mycket arbete som fyra till åtta personer (beroende på process), till en lägre kostnad än en anställd"

Kontakta oss

Jan von Zweigbergk
Senior rådgivare
Tel 0709-29 39 48
Email

Följ oss