RPA (Robotic Process Automation)

Tillsammans skapar vi framtidens organisation! När robotar sköter manuella processer kan ni spendera mer tid med kunden.

RPA - vad är det och varför är det bra?

Robotic Process Automation, RPA, är en programmerad mjukvara som används för att automatisera uppgifter som annars skulle utföras manuellt av kontorspersonal. Det kretsar kring vardagligt arbete som inte kräver specifika mänskliga egenskaper och kan skötas av maskiner.

Fördelarna med digital arbetskraft är att arbetsuppgifterna utförs konsekvent och tillförlitligt. Dessutom frigörs tid för mänskliga medarbetare att fokusera på värdeskapande uppgifter. När RPA används som ett strategiskt verktyg i kombination med framgångsrik förändringsledning, skapar det inte bara sänkta kostnader utan också medarbetarnöjdhet och affärsvärde. 

RPA påverkar företagens verksamhet och konkurrensställning i betydande omfattning på flera fronter så som: Ekonomiskt värde, fördelar för personalen, förbättrad kvalitet, flexibla processer, snabbhet och smidighet.

När medarbetare har haft möjlighet att bekanta sig med digital arbetskraft och ser dess värde blir det ofta som en språngbräda till att ta steget vidare i digitaliseringsresan och anamma maskinlärande eller andra former av artificiell intelligens.   

 • Hur fokuserar ni på digital transformation? 
 • Vilka utmaningar och möjligheter ser ni?


Manuella processer blir automatiska

Några egenskaper som bör utvärderas vid val av processer:

 • Regeldrivna
 • Repetitiva 
 • Arbetsintensiva
 • Triggade av en elektronisk input
 • Hanterar multipla system

Kännetecken är repetitiva, standardiserade och frekvent återkommande administrativa uppgifter som idag utförs av personalkan med fördel hanteras av digitala medarbetare.

Den digitala medarbetaren kan hantera vilken IT-applikation som helst och utföra komplexa regelbaserade processer på samma sätt som en människa.

"Digitaliseringens möjligheter innebär nya innovativa tjänster, hög effektivitet och stor nytta för verksamheten"

Några tips på vägen! 

 • Börja i liten skala: Satsa inte initialt på storskaliga automationsprojekt. Sträva efter snabba vinster, skala kontrollerat. 
 • Tänk brett: Även om du kommer att börja med småskaliga projekt, se till att det är möjligt att utöka din automatisering i etapper med fler processer och fler enheter. 
 • Förbered medarbetarna: Förbered tidigt de medarbetare som är berörda så att de är redo att anpassa sig till de nya processerna. 
 • Känn till dina processer: Undvik att bli uppslukad av tekniska detaljer, identifiera och dokumentera de manuella processernas arbetsflöden.

 

Den digitala medarbetaren (RPA) förändrar villkoren för arbetslivet

I en nära framtid förutspår vi att alla arbetsgrupper kommer att ha digitala medarbetare som hanterar rutinuppgifter som kräver extra noggrannhet och konsekvens i utförandet – ett sätt att förenkla vardagen för de mänskliga medarbetarna. Vi kallar det den digitala medarbetaren, eller robot process automation (RPA). Roboten är en mjukvara som kan utföra manuella, repetitiva och regelbaserade arbetsuppgifter.

Att få den digitala medarbetaren på plats är relativt enkelt vilket gör att du enkelt snabbt kan få hjälp med att automatisera manuella arbetsuppgifter. Roboten använder en vanlig dator vilket gör att inga systemintegrationer krävs. Skillnaden mellan RPA och annan typ av traditionell automatisering är att en RPA utför uppgifter på ett liknande sätt som en människa.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Jan von Zweigbergk
Senior rådgivare, PwC Sverige
Tel 0709-29 39 48
Email

Ola Johnsson
Rådgivare, PwC Sverige
Tel 0729-97 27 92
Email

Jon Arwidson
Branschansvarig hälso- och sjukvård, partner, PwC Sverige
Tel 0709-29 31 02
Email

Följ oss