Så hjälper vi bistånds- och insamlingsorganisationer

2020-06-22

Bistånds- och insamlingsorganisationer utgör en viktig del av vårt samhälle. Vi svenskar gav till exempel hela 9 miljarder kronor till välgörenhet 2019. Många organisationer upplever också ett ökat givarstöd.

Landets 160 bistånds- och insamlingsorganisationer driver ett viktigt och uppskattat arbete som involverar 1,4 miljoner medlemmar, 64 000 volontärer och 14 000 anställda. Sammanlagt finns det i dagsläget drygt 400 organisationer med 90-konto.  

PwC arbetar med många av landets bistånds- och insamlingsorganisationer och även med branschorganisationen Giva Sverige samt Sida, Sveriges biståndsmyndighet som bedriver utvecklingssamarbeten i 36 länder. Vi har en gedigen kunskap kring de utmaningar och möjligheter som landets organisationer står inför. 

Vi genomför kontinuerligt revisioner av Sida- och EU-finansierade projekt samt projekt finansierade av andra internationella och nationella finansiärer. Här ingår granskningsuppdrag av såväl nationell och internationell projektverksamhet som rådgivning och utbildning kring gällande regelverk samt utredningsarbeten kring oegentligheter.

Vi har även en specialistgrupp som behandlar frågor inom granskning av bidragsfinansierad verksamhet/projekt där vi bland annat tar fram instruktioner, utbildningar och granskningsprogram och driver dialogen med organisationer, finansiärer och andra intressenter. Vi bevakar även trender och lagstiftning kopplat till granskning och standarder inom bidragsfinansierade projekt.  

Många bistånds- och insamlingsorganisationer bedriver en internationell verksamhet. För att maximalt kunna stötta dessa, delar vi erfarenheter med 276 000 kollegor i 157 länder inom det globala PwC-nätverket. Vi har även ett specifikt internationellt nätverk som arbetar med frågor inom bistånd och globala utvecklingsfrågor.   https://www.pwc.com/gx/en/industries/government-public-services/international-development-assistance.html

Frågeställningar 

  • Hur ser framtiden för bistånds- och insamlingsorganisationer ut?
  • 90-konto: hur sätter vi igång?
  • Hur ska din organisation synas och verka bättre?
  • Insamlingsorganisationen i skuggan av covid-19: utmaningarna och möjligheterna.
  • Trenderna du inte får missa: insamling i sociala medier och betalningar via swish.

 

Kontakta oss

Johan Sverker

Johan Sverker

Verksamhetskonsult, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 17

Cecilia Luther

Cecilia Luther

Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0723-53 06 70

Följ oss i sociala medier