Fler affärer genom bättre årsredovisning – så gör du

Kristoffer Lindén Auktoriserad revisor och rådgivare, PwC Sverige 2015-11-26

Årsredovisningen är viktig för ditt företag – inte minst kan den generera affärer och tillväxt. Här får du fem faktorer som lyfter den till nya nivåer.

Företagets årsredovisning är viktig av en flera skäl, ett av dem är att dina intressenter ofta tar en titt i årsredovisningen när de ska göra affärer med dig. Det kan vara banken, finansiärer, leverantörer eller kunder. Här har du en gyllene chans att visa ditt företag från den rätta sidan – årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av din verksamhet. 
 

1. Fakturera alltid i tid

När dina nuvarande eller blivande leverantörer gör en kreditbedömning av ditt företag utgår de ofta från nyckeltal kring likviditet och soliditet. I princip innebär det en bedömning av hur ditt företag kan betala sina skulder på kort respektive lång sikt. För att påverka likviditeten positivt kan du se till att fakturera i god tid innan årets slut så att du har pengarna på banken istället för bundna i kundfordringar eller i upparbetade, men inte fakturerade, intäkter.
 

2. Visa att företaget har långsiktig betalningsförmåga

Soliditeten ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan och detta nyckeltal är beroende av ditt företags förmåga att generera vinst. Om ditt företag genererar vinst kan du välja att dela ut denna vinst eller låta vinsterna stå kvar i företaget. Förenklat kan man säga att ju mer vinst som finns kvar i företaget, desto bättre soliditet får företaget. Bygg upp en soliditet som säkerställer en långsiktighet i företagandet, då kommer ditt företags intressenter att få större förtroende för att dig och ditt företag vilket leder till att du lättare kan göra affärer. I årsredovisningen syns tydligt vilken soliditet ditt företag har, vilket också återspeglas i de kreditomdömen som upplysningsföretagen lämnar.
 

3. Anpassa räkenskapsår efter företagets verksamhet

Välj eller anpassa valet av räkenskapsår till din verksamhet. Har du säsongvariationer i din verksamhet som innebär att du i vissa perioder bygger upp lagernivåerna för att under kommande period sälja av är det klokt att anpassa räkenskapsåret så att du avslutar dina räkenskaper när du har sålt av mycket från lagret. Du ska gärna också fått betalt. På detta sätt får du ett lägre varulager i årsredovisningen. Detta påverkar dina nyckeltal kring likviditet positivt samtidigt som du sparar tid när du ska inventera ditt lager vid årsskiftet.
 

4. Marknadsför ditt företag

Förvaltningsberättelsen i en årsredovisning (den text som ligger först) ska innehålla väsentlig information om ditt företag utifrån givna rubriker/områden. Det finns dock möjlighet att berätta om företaget och affärsidén mer utförligt än vad många gör. Använd helt enkelt förvaltningsberättelsen till att marknadsföra ditt företag. Fundera på vilken objektiv information du tror kan påverka dina intressenters bild av ditt företag på ett positivt sätt.
 

5. K2 eller K3 – det är frågan

Från och med 2014 har vi nya regelverk för upprättande av årsredovisning. För större företag finns regelverket K3 och för mindre företag finns regelverket K2. Båda regelverken innebär att din årsredovisning ser/kommer att se annorlunda ut jämfört med tidigare år. För att årsredovisningen och därmed också ditt företag ska ge intryck av ordning och reda är mitt råd till dig att se till att du alltid följer aktuella regelverk samt att årsredovisningen är snygg och prydlig i sin utformning.

Kontakta oss

Kristoffer Lindén

Auktoriserad revisor och rådgivare, PwC Sverige

Tel 010-212 62 12

Följ oss i sociala medier