PwC Sverige förvärvar ledande säkerhetskonsult

2016-03-07

Pressmeddelande 2016-03-07

PwC Sverige har i dag förvärvat Ekelöw InfoSecurity-koncernen. Ekelöw är ett av Sveriges ledande oberoende säkerhetskonsultföretag och förvärvet bidrar väsentligt till PwC:s mål att vara den ledande leverantören av revision och rådgivning inom informations- och IT-säkerhet i Sverige.

- Den senaste tiden har vi sett en kraftig ökning av antalet cyberincidenter och det har medfört att informations- och IT-säkerhetsfrågorna blivit en allt vanligare punkt på dagordningen för styrelser och företagsledningar i Sverige. I och med förvärvet av Ekelöw utökar vi kraftigt vår kapacitet för att hjälpa våra kunder att hantera dessa frågor, säger Peter Nyllinge, vd PwC Sverige.

PwC och Ekelöw

Ekelöw är ett välkänt varumärke inom den svenska säkerhetsbranschen och har bland annat utnämnts till ”Årets Säkerhetsföretag 2014”. Ekelöw bidrar till att bredda PwC:s befintliga kompetens och det nya kombinerade affärsområdet blir ett av få fullserviceerbjudanden i Sverige.

PwC:s globala erfarenhet i kombination med Ekelöws spetskompetens i Sverige gör PwC unikt positionerade att stödja såväl befintliga som blivande kunder i en omvärld med allt större utmaningar på säkerhetsområdet.

En växande marknad

Företag och organisationer globalt har ökat sina investeringar i informationssäkerhet med fjorton procent under 2015. Den svenska marknaden förväntas följa efter i takt med en ökad medvetenhet hos styrelser och företagsledningar, fler incidenter samt mer långtgående krav på både offentlig och privat sektor från reglerande myndigheter.

- De senaste åren har cyber security gått från att vara en IT-fråga till att vara en affärsfråga samtidigt som många kunder arbetat hårt med sin digitala transformering. Vi vill stödja kunderna i deras arbete mot konkreta cyberhot och med att bygga effektiva säkerhetsprogram. Samtidigt vill vi hjälpa dem att sätta dessa åtgärder i ett affärssammanhang där de stödjer kundens digitala transformering. Med Ekelöws kompetens får vi ännu bättre förutsättningar att åstadkomma detta, säger Rolf Rosenvinge, affärsområdeschef på PwC.

Om Ekelöw InfoSecurity AB

Ekelöw är ett produkt- och leverantörsoberoende privatägt aktiebolag med cirka femtio medarbetare som omsätter cirka åttio miljoner kronor. Företaget har levererat säkerhetskonsulttjänster till företag och organisationer i Sverige sedan starten år 2000 och är en av de ledande aktörerna i Sverige inom sitt område.

- Ekelöw har en mycket stark position på den svenska säkerhetsmarknaden. Den ökande digitaliseringen och en mer komplex omvärld gör att efterfrågan på våra tjänster ökar i hög takt samtidigt som projekt även ökar i storlek och komplexitet. Det nya affärsområdet kommer att erbjuda en av marknadens mest konkurrenskraftiga tjänsteportföljer vilket kommer gynna såväl befintliga kunder som attrahera nya, säger Thomas Jonsson, vd Ekelöw InfoSecurity AB.

Nils-Olof Ekelöw, grundare och huvudägare av Ekelöw InfoSecurity AB kommer att vara knuten till affärsområdet på PwC som Senior Advisor där han kommer arbeta med affärsutvecklingsfrågor.

I samband med förvärvet blir Ekelöw InfoSecurity AB ett helägt dotterbolag till PwC och organiseras som ett affärsområde med Rolf Rosenvinge som affärsområdeschef.

För mer information kontakta:

Peter Nyllinge, vd, PwC Sverige
Tel: 0709-29 30 60, e-post: peter.nyllinge@se.pwc.com

Rolf Rosenvinge, affärsområdeschef informations- och IT-säkerhet, PwC Sverige
Tel: 0703-37 12 15, e-post: rolf.rosenvinge@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt, PwC Sverige
Tel: 0768-36 98 73, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier