Engineering growth: Second-quarter 2014 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

2014-08-04

Värdet på fusioner och förvärv (M&A) i entreprenadbranschen under andra kvartalet 2014 ökade till 67 miljarder dollar från 15 miljarder dollar föregående kvartal. Den genomsnittliga storleken på transaktionerna hamnade bland de högsta nivåerna som noterats.

Engineering growth är en kvartalsvis analys av globala M&A-aktivitet i entreprenadbranschen. Den ger en översikt över de senaste M&A-resultaten och förväntningar på framtida affärer.

Några punkter från analysen:

  • Ökningen i värdet av M&A-affärer det senaste kvartalet kan hänföras till två av de största affärerna som någonsin tillkännagivits inom entreprenadbranschen.
  • De offentliga satsningarna är fortsatt magra.
  • Konsolideringen bland byggmaterialföretag fortsatte då den långvariga globala byggnedgången fått cement- och betongleverantörer att agera.
Följ oss i sociala medier