Stiftelser

Tredje utgåvan av "Stiftelser"

Skriften "Stiftelser" sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under Stiftelselagen. Skriften omfattar fyra huvudavsnitt som gemensamt ger en allmän information om vad som är aktuellt för stiftelser. Den vanligast förekommande stiftelsetypen är så kallad avkastningsstiftelse. En stor del av innehållet i  skriften vänder sig därför till dessa stiftelser. En hel del är dock även användningsbart för insamlingsstiftelser och verksamhetsstiftelser.

Stiftelselagen (1994:1220) infördes för ungefär femton år sedan. Då infördes bland annat regler kring en stiftelses bildande, förvaltning, bokföringsskyldighet och upprättande av årsredovisning. Efter det har vissa uppdateringar skett i stiftelselagen och de senaste under 2010.

Tilläggsinformation

Sedan skriften trycktes har det skett en del förändringar som vi vill göra läsaren uppmärksam på. I november 2013 fattade riksdagen beslut om att nya skatteregler för stiftelser ska gälla från och med den 1 januari 2014. I tilläggsbladet finns en kortfattad sammanfattning av reglerna.

Ladda ner och läs:
Tilläggsinformation till skriften Stiftelser


Klicka här för att beställa

Pris: 226 kronor exklusive moms
Utgivningsår: 2013

Kontakta oss

Birgitta Bjelkberg

Tel 0709-29 33 06

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier