Banking & Capital markets

Hantera riskerna och de finansiella regelverken effektivt

Den internationella finanskrisen, den ökade omfattningen och komplexiteten i regelverken är stora utmaningar för svenska och internationella banker. Hur optimerar du kapitalanvändningen, vad krävs för att uppfylla regelverk som exempelvis FATCA, Dodd Frank och Basel 3 och hur lyckas du behålla och utveckla dina kunder i en alltmer konkurrensutsatt miljö, det är frågor som vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig med.
Läs mer här...
 

Highlights

Krav på transparens lyfter skattefrågorna till styrelsen

Nu skärps kraven på transparens i internationella skattefrågor. Det innebär att dessa frågor är aktuella även på styrelsenivå inom finanssektorn.

Nu tar ECB över banktillsynen

I november tar Europeiska centralbanken över tillsynen av bankerna i bankunionen. Sverige är inte med vare sig i den nya bankunionen eller i eurosamarbetet, men påverkas ändå.

Tio taggar som skaver

Krönika av Carl Rosén, vd för Aktiespararna.

Regeringen går inte vidare med förslag om slopande av momsgrupper

Regeringen har meddelat att de inte går vidare med den förra alliansregeringens förslag från i våras om att slopa de svenska reglerna om registrering av så kallade momsgrupper.

Skärpt syn för momsavdrag vid verksamhet med finansiell inriktning

Kammarrätten anser att Handelsbanken Finans AB inte har rätt att låta momspliktiga intäkter vid avbetalningsköp påverka storleken av momsavdrag för gemensamma kostnader i verksamheten. Domen ifrågasätter huvudregeln om att omsättningen kan användas som grund för att fördela momsavdrag i så kallad blandad verksamhet.

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in banking & capital markets

Rapporten tittar närmare på hur beslutsfattandet i bank- och finanssektorn förändras som ett resultat av data och analyser.

FS Viewpoint: Closer to fine - Separating data privacy from information security

Rapporten tittar närmare på hur finansiella organisationer på ett effektivt sätt kan skydda information som de fått av kunder och anställda.

State of compliance 2014: Financial services industry brief

Rapporten har som mål att ge ledare för compliancefunktioner en bild av hur deras branschkollegor strukturera sina organisationer, hur de ser på sina ansvarsområden, vilka arbetsprocesser de följer och vilka risker de fokuserar på.

Equipped for the future: Re-inventing your organization

Rapporten fokuserar på de krafter som driver förändring och föreslår fem viktiga byggstenar för den nya organisationsparadigmen som bygger på insikter från PwC:s branschexperter.

FS Viewpoint: The future ain’t what it used to be: Why tier one investment banks need fundamental operating model changes

Många investmentbanker kämpar mot ökande kostnader och regleringar. Nya verksamhetsmodeller kan hjälpa dem att förbättra situationen.