Banking & Capital markets

Hantera riskerna och de finansiella regelverken effektivt

Den internationella finanskrisen, den ökade omfattningen och komplexiteten i regelverken är stora utmaningar för svenska och internationella banker. Hur optimerar du kapitalanvändningen, vad krävs för att uppfylla regelverk som exempelvis FATCA, Dodd Frank och Basel 3 och hur lyckas du behålla och utveckla dina kunder i en alltmer konkurrensutsatt miljö, det är frågor som vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig med.
Läs mer här...
 

Highlights

FS Viewpoint: All aboard: Delivering the onboarding experience customers demand

Finansiella institut som strävar efter att förbättra kundupplevelsen och öka den operativa effektiviteten får bättre insikt i kundernas preferenser och önskemål, visar rapporten från PwC.

Basel III: Prudential breakfast briefing series - july 2015

Det första steget till en ny typ av riskhantering är att skapa en strategi som tydliggör hot och möjligheter verksamheten står inför, visar rapporten från PwC.

Being better informed: July 2015

Rapporten från PwC ger en månatlig uppdatering över viktiga händelser och dess konsekvenser inom alla sektorer för finansiella tjänster.

Boosting access to finance: Ensuring free trade agreements (FTAs) recognise cooperatives’ vital development role

Frihandelsavtal bör införa särskilda bestämmelser för kooperativa finansiella institut, visar rapporten från PwC.

Facing the future of Risk

Det första steget till en ny typ av riskhantering är att skapa en strategi som tydliggör hot och möjligheter verksamheten står inför, visar rapporten från PwC.

Why you can’t scare people into doing the right thing

Rapporten från PwC redogör för vilka val människor gör när de konkurrerar med kollegor för bonus, löneökningar och kampanjer i tre realistiska arbetsscenarier.

Ny dom: Skandia-målet tillämpligt även på rent interna tjänster mellan huvudkontor och filial i momsgrupp

I det så kallade Skandia-målet (mål C-7/13) kom EU-domstolen fram till att IT-tjänster inköpta av ett amerikanskt huvudkontor (det vill säga från en extern IT-leverantör) och som sedan tillhandahölls vidare till sin svenska filial, skulle ses som en omsättning i och med att filialen ingick i en registrerad momsgrupp. Därmed skulle momsgruppen förvärvsbeskatta sig för dessa omsättningar.

Underkända transaktioner över utdelningsdatum ledde till full kupongskatt för danska banker

Aktieutdelningar beskattas i de flesta länder genom att det bolag, eller dess betalningsombud eller förvaringsinstitut, som lämnar en utdelning ska dra av kupongskatt. Kupongskatten på utdelning sätts regelmässigt ned genom skatteavtal om den som är verklig ägare, så kallad "beneficial owner", till utdelningen har hemvist i en av de avtalsslutande staterna.

FS Viewpoint: Ditch the product pitch: Winning through customer-focused content

Finansinstitut behöver en mer människocentrerad strategi för att nå rätt kunder på rätt ställen, visar rapporten från PwC.

FS Viewpoint: Less is more: Leaner, integrated IT platforms for the new capital markets

Rapporten identifierar ledande programfunktioner som kan hjälpa företagen att gå över till enklare, mer integrerade IT-plattformar.