Banking & Capital markets

Hantera riskerna och de finansiella regelverken effektivt

Den internationella finanskrisen, den ökade omfattningen och komplexiteten i regelverken är stora utmaningar för svenska och internationella banker. Hur optimerar du kapitalanvändningen, vad krävs för att uppfylla regelverk som exempelvis FATCA, Dodd Frank och Basel 3 och hur lyckas du behålla och utveckla dina kunder i en alltmer konkurrensutsatt miljö, det är frågor som vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig med.
Läs mer här...
 

Highlights

Regeringen tillsätter utredning om bankskatt – blir det dansk modell och hur fungerar den?

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn. Detta ligger helt i linje med vad finansminister Magdalena Andersson nyligen har aviserat. I direktivet nämns särskilt den bankskatt som redan idag finns i Danmark. Även förre finansministern Anders Borg har nämnt denna danska modell som intressant.

Lagförslag om återföring av säkerhetsreserv

Finansdepartementet föreslår att det införs uttryckliga regler om återföring till beskattning av avsättning till säkerhetsreserv i skadeförsäkringsföretag. Syftet med förslaget är att klargöra i vilka situationer återföring till beskattning av avsättning till säkerhetsreserv ska göras.

Nu blir det mer rapportering - FATCA var bara början

52 stater har anslutit sig till en OECD-konvention om automatiskt utbyte av information om finansiella konton enligt en global standard som tagits fram av OECD. Sverige undertecknade konventionen i oktober 2014.

Förhandsbesked om kapitalförsäkring

En fondförsäkring med en risk för försäkringstagaren uppgående till en procent har ansetts utgöra en kapitalförsäkring i skattehänseende.

Fler företag ombeds fylla i W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA

Som en konsekvens av införandet av FATCA i USA ombeds allt fler företag att fylla i blankett W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA. Utbetalaren har krav på sig att innehålla 30 procent skatt i det fall W-8BEN-E inte är fullständig eller saknas.

Sverige har begått ett fördragsbrott genom att ta ut moms på samhällsomfattande posttjänster

Efter ett flertal år av skriftväxlingar mellan Sverige och EU-kommissionen har nu till slut EU-domstolens dom i det så kallade "postmomsmålet" kommit. Den svenska momslagen innehåller inte ett undantag för posttjänster på det sätt som EU:s momsdirektiv föreskriver. Som väntat slår EU-domstolen fast att Sverige därmed inte uppfyllt sina skyldigheter.

Goda nyheter - svenska fonder har rätt till hemvistintyg från Skatteverket enligt Kammarrätten i Sundsvall!

Fredagen den 27 mars 2015 kom en dom från Kammarrätten i Sundsvall som förklarar att Swedbank Robur Europafond ska anses ha hemvist i Sverige enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien. Det ankommer därför på Skatteverket att utfärda ett så kallat hemvistintyg.

Cybersecurity and privacy hot topics 2015

De viktigaste trenderna inom informationssäkerhet, inklusive potentiella utmaningar och möjligheter, sammanfattas i denna rapport från PwC.

18th Annual global CEO Survey: Key talent findings in the Financial Services sector

CEO Survey 2015 från PwC sammanfattar de största utmaningarna som världens företagsledare inom finansiella sektorn står inför.

18th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Banking and Capital Markets industry

Rapporten sammanfattar de största utmaningarna för världens företagsledare inom bank- och kapitalmarknaden och hur de ser på framtiden.