Banking & Capital markets

Hantera riskerna och de finansiella regelverken effektivt

Den internationella finanskrisen, den ökade omfattningen och komplexiteten i regelverken är stora utmaningar för svenska och internationella banker. Hur optimerar du kapitalanvändningen, vad krävs för att uppfylla regelverk som exempelvis FATCA, Dodd Frank och Basel 3 och hur lyckas du behålla och utveckla dina kunder i en alltmer konkurrensutsatt miljö, det är frågor som vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig med.
Läs mer här...
 

Highlights

Cash for growth: Working capital in the Nordics

Rapporten visar att arbetet med working capital management i Norden har försämrats med fyra procent under det senaste året, trots en allmän uppfattning om bra prestationer inom detta område.

In focus: Blurring the lines between risk and finance to achieve clarity

Finansinstituten har press på sig att leverera mer omfattande och transparent information, minska kostnaderna och ta fram strategiska beslut i en miljö full av begränsningar - allt kräver samordning mellan risk- och finansfunktionerna.

Point of view: Operational risk appetite

Efter finanskrisen har förväntningarna öka på finansinstituten att hantera organisationernas riskaptit bättre – och inte bara när det gäller kredit- och marknadsriskerna.

The Role of model review

Trots den upplevda rollen under finanskrisen ser PwC att matematiska modeller har varit ett stort stöd för finanssektorn.

Turning regulatory stress testing into competitive advantage

Nya regelverk och stresstester innebär utmaningar för banksektorn.

Rörliga ersättningar inom finansbranschen

Rörliga ersättningar är ett aktuellt ämne och nya regelverk har trätt i kraft under 2014. PwC analyserar centrala frågor som gäller företag i finansbranschen.

FS Viewpoint: Great by governance: Improve IT performance and value while managing risk

Hur kan traditionella IT-funktionen bli en strategisk partner som hjälper verksamheten att göra nya saker, skapa nya marknader och överträffa konkurrenterna?

Är de traditionella bankerna dödsdömda?

Storbankerna kan ha spelat ut sin roll redan om 10-15 år visar en rapport från PwC. I detta avsnitt av Samhällsutvecklarna analyseras läget.

FS Viewpoint: Threat smart: Building a cyber resilient financial institution

Cyberrisken är mer än en IT-fråga – det är en affärsfråga. Denna rapport ser till utvecklingen och hur bolagen kan bemöta riskerna.

FS Viewpoint: Cure for the common culture: How to build a healthy risk culture

Bankerna har arbetat hårt för att främja etiska handlingssätt och bekämpa riskbeteenden. Rapporten ger insikt i bristerna samt vägar till sundare riskhantering.