Banking & Capital markets

Hantera riskerna och de finansiella regelverken effektivt

Den internationella finanskrisen, den ökade omfattningen och komplexiteten i regelverken är stora utmaningar för svenska och internationella banker. Hur optimerar du kapitalanvändningen, vad krävs för att uppfylla regelverk som exempelvis FATCA, Dodd Frank och Basel 3 och hur lyckas du behålla och utveckla dina kunder i en alltmer konkurrensutsatt miljö, det är frågor som vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig med.
Läs mer här...
 

Highlights

Goda nyheter - svenska fonder har rätt till hemvistintyg från Skatteverket enligt Kammarrätten i Sundsvall!

Fredagen den 27 mars 2015 kom en dom från Kammarrätten i Sundsvall som förklarar att Swedbank Robur Europafond ska anses ha hemvist i Sverige enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien. Det ankommer därför på Skatteverket att utfärda ett så kallat hemvistintyg.

Cybersecurity and privacy hot topics 2015

De viktigaste trenderna inom informationssäkerhet, inklusive potentiella utmaningar och möjligheter, sammanfattas i denna rapport från PwC.

18th Annual global CEO Survey: Key talent findings in the Financial Services sector

CEO Survey 2015 från PwC sammanfattar de största utmaningarna som världens företagsledare inom finansiella sektorn står inför.

18th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Banking and Capital Markets industry

Rapporten sammanfattar de största utmaningarna för världens företagsledare inom bank- och kapitalmarknaden och hur de ser på framtiden.

Personliga böter snart verklighet för personer på ledande poster

Nu föreslås även att fysiska personer framöver ska kunna utkrävas ansvar för ett instituts överträdelser.

A new normal in consumer debt collections and recoveries

I rapporten från PwC beskrivs några förändringar på lagstiftningsområdet som kan tvinga fram förändringar i indrivningsverksamheter.

Cash for growth: Working capital in the Nordics

Rapporten visar att arbetet med working capital management i Norden har försämrats med fyra procent under det senaste året, trots en allmän uppfattning om bra prestationer inom detta område.

In focus: Blurring the lines between risk and finance to achieve clarity

Finansinstituten har press på sig att leverera mer omfattande och transparent information, minska kostnaderna och ta fram strategiska beslut i en miljö full av begränsningar - allt kräver samordning mellan risk- och finansfunktionerna.

Point of view: Operational risk appetite

Efter finanskrisen har förväntningarna öka på finansinstituten att hantera organisationernas riskaptit bättre – och inte bara när det gäller kredit- och marknadsriskerna.

The Role of model review

Trots den upplevda rollen under finanskrisen ser PwC att matematiska modeller har varit ett stort stöd för finanssektorn.