Banking & Capital markets

Hantera riskerna och de finansiella regelverken effektivt

Den internationella finanskrisen, den ökade omfattningen och komplexiteten i regelverken är stora utmaningar för svenska och internationella banker. Hur optimerar du kapitalanvändningen, vad krävs för att uppfylla regelverk som exempelvis FATCA, Dodd Frank och Basel 3 och hur lyckas du behålla och utveckla dina kunder i en alltmer konkurrensutsatt miljö, det är frågor som vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig med.
Läs mer här...
 

Highlights

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in banking & capital markets

Rapporten tittar närmare på hur beslutsfattandet i bank- och finanssektorn förändras som ett resultat av data och analyser.

FS Viewpoint: Closer to fine - Separating data privacy from information security

Rapporten tittar närmare på hur finansiella organisationer på ett effektivt sätt kan skydda information som de fått av kunder och anställda.

State of compliance 2014: Financial services industry brief

Rapporten har som mål att ge ledare för compliancefunktioner en bild av hur deras branschkollegor strukturera sina organisationer, hur de ser på sina ansvarsområden, vilka arbetsprocesser de följer och vilka risker de fokuserar på.

Equipped for the future: Re-inventing your organization

Rapporten fokuserar på de krafter som driver förändring och föreslår fem viktiga byggstenar för den nya organisationsparadigmen som bygger på insikter från PwC:s branschexperter.

FS Viewpoint: The future ain’t what it used to be: Why tier one investment banks need fundamental operating model changes

Många investmentbanker kämpar mot ökande kostnader och regleringar. Nya verksamhetsmodeller kan hjälpa dem att förbättra situationen.

FSTP Perspectives

Aktuella ämnen inom den finansiella sektorn, en sektor som påverkas av olika regelförändringar över hela världen, står i fokus i denna upplaga av FSTP Perspectives.

Risk för ökade skattekostnader i svenska fonder

Svenska investeringsfonder är sedan den 1 januari 2012 i princip skattebefriade i Sverige. Fonderna kan dock även fortsättningsvis drabbas av utländska skatter såsom källskatter på aktieutdelningar.

SRM - What to expect from Banking Union

I denna genomgång ser PwC på de viktigaste funktionerna i SRM, och förklarar hur bankerna kommer att påverkas.

Remoulding your workforce for a new marketplace

Utifrån PwC:s senaste Global CEO Survey, och ett omfattande arbete med FS-klienter, utforskar denna rapport HR-utmaningar som följer med den accelererande marknadsförändringen.

Banking Banana Skins 2014

Rapporten identifierar potentiella risker för banker som sedan rangordnas efter hur allvarliga de är.