Banking & Capital markets

Hantera riskerna och de finansiella regelverken effektivt

Den internationella finanskrisen, den ökade omfattningen och komplexiteten i regelverken är stora utmaningar för svenska och internationella banker. Hur optimerar du kapitalanvändningen, vad krävs för att uppfylla regelverk som exempelvis FATCA, Dodd Frank och Basel 3 och hur lyckas du behålla och utveckla dina kunder i en alltmer konkurrensutsatt miljö, det är frågor som vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig med.
Läs mer här...
 

Highlights

FS Viewpoint: Great by governance: Improve IT performance and value while managing risk

Hur kan traditionella IT-funktionen bli en strategisk partner som hjälper verksamheten att göra nya saker, skapa nya marknader och överträffa konkurrenterna?

Är de traditionella bankerna dödsdömda?

Storbankerna kan ha spelat ut sin roll redan om 10-15 år visar en rapport från PwC. I detta avsnitt av Samhällsutvecklarna analyseras läget.

FS Viewpoint: Threat smart: Building a cyber resilient financial institution

Cyberrisken är mer än en IT-fråga – det är en affärsfråga. Denna rapport ser till utvecklingen och hur bolagen kan bemöta riskerna.

FS Viewpoint: Cure for the common culture: How to build a healthy risk culture

Bankerna har arbetat hårt för att främja etiska handlingssätt och bekämpa riskbeteenden. Rapporten ger insikt i bristerna samt vägar till sundare riskhantering.

Krav på transparens lyfter skattefrågorna till styrelsen

Nu skärps kraven på transparens i internationella skattefrågor. Det innebär att dessa frågor är aktuella även på styrelsenivå inom finanssektorn.

Nu tar ECB över banktillsynen

I november tar Europeiska centralbanken över tillsynen av bankerna i bankunionen. Sverige är inte med vare sig i den nya bankunionen eller i eurosamarbetet, men påverkas ändå.

Tio taggar som skaver

Krönika av Carl Rosén, vd för Aktiespararna.

Regeringen går inte vidare med förslag om slopande av momsgrupper

Regeringen har meddelat att de inte går vidare med den förra alliansregeringens förslag från i våras om att slopa de svenska reglerna om registrering av så kallade momsgrupper.

Skärpt syn för momsavdrag vid verksamhet med finansiell inriktning

Kammarrätten anser att Handelsbanken Finans AB inte har rätt att låta momspliktiga intäkter vid avbetalningsköp påverka storleken av momsavdrag för gemensamma kostnader i verksamheten. Domen ifrågasätter huvudregeln om att omsättningen kan användas som grund för att fördela momsavdrag i så kallad blandad verksamhet.

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in banking & capital markets

Rapporten tittar närmare på hur beslutsfattandet i bank- och finanssektorn förändras som ett resultat av data och analyser.