Banking & Capital markets

Hantera riskerna och de finansiella regelverken effektivt

Den internationella finanskrisen, den ökade omfattningen och komplexiteten i regelverken är stora utmaningar för svenska och internationella banker. Hur optimerar du kapitalanvändningen, vad krävs för att uppfylla regelverk som exempelvis FATCA, Dodd Frank och Basel 3 och hur lyckas du behålla och utveckla dina kunder i en alltmer konkurrensutsatt miljö, det är frågor som vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig med.
Läs mer här...
 

Highlights

Ny dom: Skandia-målet tillämpligt även på rent interna tjänster mellan huvudkontor och filial i momsgrupp

I det så kallade Skandia-målet (mål C-7/13) kom EU-domstolen fram till att IT-tjänster inköpta av ett amerikanskt huvudkontor (det vill säga från en extern IT-leverantör) och som sedan tillhandahölls vidare till sin svenska filial, skulle ses som en omsättning i och med att filialen ingick i en registrerad momsgrupp. Därmed skulle momsgruppen förvärvsbeskatta sig för dessa omsättningar.

Underkända transaktioner över utdelningsdatum ledde till full kupongskatt för danska banker

Aktieutdelningar beskattas i de flesta länder genom att det bolag, eller dess betalningsombud eller förvaringsinstitut, som lämnar en utdelning ska dra av kupongskatt. Kupongskatten på utdelning sätts regelmässigt ned genom skatteavtal om den som är verklig ägare, så kallad "beneficial owner", till utdelningen har hemvist i en av de avtalsslutande staterna.

FS Viewpoint: Ditch the product pitch: Winning through customer-focused content

Finansinstitut behöver en mer människocentrerad strategi för att nå rätt kunder på rätt ställen, visar rapporten från PwC.

FS Viewpoint: Less is more: Leaner, integrated IT platforms for the new capital markets

Rapporten identifierar ledande programfunktioner som kan hjälpa företagen att gå över till enklare, mer integrerade IT-plattformar.

FS Viewpoint: Not a game of chance: The case for stronger collateral management

Säkerhetshanteringen står i fokus på kapitalmarknaden, visar rapporten från PwC.

FS Viewpoint: Significant others: How financial firms can manage third party risk:

Med rätt inställning till riskhantering kan företag vända tredje part till strategiska tillgångar, visar rapporten från PwC.

FS Viewpoint: Tightening up your core: Powering Group insurance through PAS modernization

Rapporten undersöker hur försäkringsbolag kan använda PAS (Policy administration systems) transformationer för att stödja deras tillväxtstrategi.

The extra mile: Risk, regulatory, and compliance data drive business value

finansiella institutioner utnyttja de resultat som genereras av risk, regulatoriska och efterlevnadsaktiviteter för att driva lönsam tillväxt, visar rapporten från PwC.

Regeringen tillsätter utredning om bankskatt – blir det dansk modell och hur fungerar den?

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn. Detta ligger helt i linje med vad finansminister Magdalena Andersson nyligen har aviserat. I direktivet nämns särskilt den bankskatt som redan idag finns i Danmark. Även förre finansministern Anders Borg har nämnt denna danska modell som intressant.

Lagförslag om återföring av säkerhetsreserv

Finansdepartementet föreslår att det införs uttryckliga regler om återföring till beskattning av avsättning till säkerhetsreserv i skadeförsäkringsföretag. Syftet med förslaget är att klargöra i vilka situationer återföring till beskattning av avsättning till säkerhetsreserv ska göras.