Forensic Services

Våra erfarna forensic specialister hjälper dig att hantera förtroendeskadliga incidenter som håller dig vaken om nätterna såsom misstänkt korruption, bedrägerier, förskingringar,  cyberbrott eller om ni utmanas av myndigheter.

Vi arbetar tillsammans med er för att komma tillrätta med komplexa utmaningar och hjälper er att desarmera hot och förtroenderisker som kan hota ert varumärke och drabba sista raden mycket hårt.

Vi står upp bredvid er som rådgivare, utredare, expertvittne och som lots när skador måste repareras på kort eller lång sikt oavsett hotbild eller var i världen problemen kan uppstå.
 

Efterfrågade tjänster inom forensic

Video: Vad är Forensic Services?

PwC hjälper till att förebygga, upptäcka samt åtgärda incidenter där företag riskerar att lida ekonomisk skada och skada varumärket.

Upptäck PwC:s Investigate
- en simulerad krishantering


Fungerar era försvarslinjer i praktiken? Låt dina nyckelmedarbetare spela Investigate med oss!
 

Läs mer om Investigate

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Cecilia Cederberg
Director Forensic
Tel 0709-29 33 20
Email

Magnus Lindahl
Director Forensic
Tel 0709-29 30 25
Email

Per Storbacka
Partner
Tel 0709-29 31 32
Email

Ulf Sandlund
Executive Director
Tel 0709-29 36 07
Email

Följ oss