Forensic utredningar

Forensic services hjälper till att förebygga, upptäcka och åtgärda situationer där organisationer riskerar att lida ekonomisk skada. PwC:s forensic specialister hanterar förtroendeskadliga incidenter såsom misstänkt korruption, bedrägerier, förskingringar och cyberbrott.

Hur kan PwC hjälpa dig?

Forensic Services hjälper till att åtgärda ett brett spektrum av affärshot, risker och komplexa frågeställningar. Våra erfarna forensicspecialister arbetar tillsammans med er för att komma tillrätta med komplexa utmaningar och hjälper er att desarmera förtroenderisker som kan hota ert varumärke mycket hårt.

Vi står upp bredvid er som rådgivare, utredare eller som expertvittne när skador måste repareras på kort eller lång sikt, oavsett hotbild eller var i världen problemen kan uppstå.

PwC utsedd till årets främsta konsultföretag inom forensiska utredningar

Utmärkelsen ”Investigations consultancy of the year” har tilldelats PwC:s globala forensiska team. Det är analysfirman Global Investigations Review som i sin rapport GIR 100 2019, tittat på de främsta konsultbolagen och ledande aktörer inom utredningsarbete på en generell nivå, samt specialister som fokuserar på frågor som korruption, bestickning, bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet.
Läs mer om utmärkelsen >>
 

Olika typer av hot

Det finns mängder av olika typer av risker och hot du behöver tackla. Vi hjälper dig att hantera de risker som finns.

  • Korruption
  • Bedrägerier
  • Förskingringar
  • Tvister
  • Penningtvätt
  • Karteller
  • Cyberbrott
  • Myndighetskrav

Se vår video om vad vi gör inom Forensic

Upptäck PwC:s Investigate
- en simulerad krishantering


Fungerar era försvarslinjer i praktiken? Låt dina nyckelmedarbetare spela Investigate med oss!
 

Läs mer om Investigate
 

loading-player

Playback of this video is not currently availableKontakta oss

Cecilia Cederberg

Director, Risk Advisory

Tel 0709-29 33 20

Magnus Lindahl

Director Forensic

Tel 0709-29 30 25

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services

Tel 0709-29 36 07

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide