Banking Banana Skins 2012 - The system in peril

Företrädare för världens banker är oroliga för den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Det visar den senaste undersökningen från PwC och CSFI (Centre for the study of Financial Innovation) som intervjuat över 700 bankchefer och tillsynsmyndigheter i 58 länder om riskerna i finanssektorn de kommande två-tre åren.

Den makroekonomiska utvecklingen är det som bekymrar banksektorn allra mest, tätt följt av kredit- och likviditetsrisker samt tillgång till kapital. Situationen ser likadan ut i Sverige där svenska bankchefer rankar komplexiteten i makroekonomin som det största riskmomentet framöver. Även de regulatoriska frågorna hamnar högt på bankchefernas agenda både i Sverige och i resten av världen.

Banking Banana Skins genomförs vartannat år för att ge en överblick över riskerna i finanssektorn. Årets upplaga baseras på 710 intervjuer med bankchefer och ansvariga för tillsynsmyndigheter i 58 länder. Intervjuerna genomfördes under perioden november-december 2011. Totalt ingår 20 svenska banker i studien.

Banking Banana Skins 2012, en undersökning genomförd av CSFI (Centre for the Study of Financial Innovation) sponsrad av PwC. Undersökningen genomförs vartannat år för att ge en överblick över riskerna i finanssektorn. Årets upplaga är baseras på 710 intervjuer med bankchefer och ansvariga för tillsynsmyndigheter i 58 länder varav 20 respondenter från svenska banker. Intervjuerna genomfördes under perioden november-december 2011.

Läs och ladda ner rapporten här:
Banking Banana Skins 2012