Raising the bar for risk management: Benchmarking risk management practices in the banking industry in EMEAI

Undersökningen bygger på ett initiativ för benchmarking av metoder för riskhantering inom banksektorn i Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien.