Ekonomisk instabilitet oroar företagen

Den ekonomiska verkligheten har förändrats dramatiskt sedan vår senaste undersökning, vilket tydligt återspeglas i svaren. Svenska vd:ar är generellt sett mer oroade än det globala genomsnittet, och det är olika ekonomiska faktorer i omvärlden som ses som det största hotet mot den egna verksamheten under de kommande tolv månaderna. Tyvärr ser vi samtidigt att andra stora utmaningar – exempelvis klimatförändringar och cyberhot – hamnar mer i skymundan.

40 procent av de globala respondenterna oroar sig nu för ökad inflation och minskad köpkraft, och 31 procent för makroekonomisk instabilitet. På tredje plats bland orosmolnen kommer geopolitiska konflikter, förmodligen som ett resultat av både kriget i Ukraina och den ökade spänningen mellan Kina och USA i Taiwan-frågan.

Oväntat låg oro för cyberrisker och klimatet

De hot som låg i topp i fjol – cyber- och hälsorisker – hamnar i år först på plats fyra och fem, och ses nu som ett hot av endast 20 respektive 14 procent av respondenterna.

Förvånande är att så få som 14 procent av företagsledarna oroar sig för klimatförändringar, trots att klimatfrågan blir alltmer trängande. Social ojämlikhet kommer längst ner bland hoten i den här undersökningen och bekymrar bara 6 procent.

Den krassa verkligheten tvingar företagen att fokusera på ekonomiska utmaningar. Det här är en fullt naturlig, men också vansklig väg att slå in på. Ett exempel är att nedprioritera cyberriskerna, som är ett direkt hot mot verksamheten och kan leda till stora kostnader inklusive ett sargat varumärke.

Generellt är svenska vd:ar mer oroade jämfört med de globala företagsledarna, förutom när det gäller hälsorisker och social ojämlikhet. Som exempel oroar sig 58 procent i Sverige över ökad inflation och minskad köpkraft. Motsvarande siffra för makroekonomisk instabilitet är 39 procent.

gata i stad sedd genom fönster kvällstid

Fråga: Hur orolig är du för att följande globala hot ska påverka ditt företag negativt under de kommande tolv månaderna?
(Svar från samtliga globala företagsledare.)

graf oro globala hot

Så hanterar bolagen ekonomiska utmaningar och instabilitet

Med en lågkonjunktur runt hörnet agerar vd:arna direkt för att hantera de framtida utmaningarna. Många företag är proaktiva och har antingen redan sjösatt åtgärder för att hantera den ekonomiska utvecklingen eller har planer på åtgärder under de kommande tolv månaderna. Den här utvecklingen märks både globalt och i Sverige.

Globalt säger sig 52 procent redan ha minskat sina operationella kostnader, och samma andel har höjt priserna. Dessutom uppger 48 procent att de har diversifierat sina produkter och tjänster, det vill säga de har tagit fram nya produkter och tjänster eller varianter av befintliga.

Direkta prisjusteringar bland svenska bolag

När det gäller prisjusteringar är de svenska vd:arna snabbare än sina globala kollegor. Hela 76 procent säger att de redan har höjt sina priser.

Det svenska resultatet avviker också från det globala genomsnittet genom att hela 32 procent av företagen saknar planer på att bredda sitt utbud av produkter och tjänster (16 procent globalt).

Nästan 60 sextio procent av de svenska företagen har redan minskat eller överväger att minska investeringarna för att hantera ekonomiska utmaningar och instabilitet. Åtta av tio har dessutom hittat alternativa leverantörer eller har planer på att göra det under det kommande året. 

händer skriver på tangentbord

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Kommunikationschef, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 08

Följ oss i sociala medier