Skiftande syn på klimatförändringarnas affärspåverkan

Klimatförändringarna är ett av de mest akuta problemen som världen står inför i dag. Det råder stor enighet inom forskarvärlden att företag, regeringar och övriga samhället måste arbeta tillsammans för att kunna gå över till en koldioxidfri ekonomi år 2050.

Även om det finns tecken på en ökande medvetenhet om att vi måste agera nu, är det fortfarande relativt få företag som har satt mål för nettonollutsläpp och koldioxidneutralitet. I förra årets CEO Survey var det till exempel bara 22 respektive 26 procent av de globala företagen som hade sådana mål.

Svenska bolag ser större klimatkonsekvenser…

När vi i år frågade de globala företagsledarna vad de anser om klimatförändringarnas påverkan på affärerna de kommande tolv månaderna, säger 17 procent att de ser en stor effekt i form av kostnader för att hantera nya regelverk, avskrivningar och ansvarsförsäkringar. Vidare ser 16 procent en stor påverkan på produktion och tillgång till råmaterial, medan endast 7 procent tror att deras kontor och fabriker kommer att påverkas av exempelvis extremväder.

Betydligt fler svenska vd:ar – 28 procent – tror på högre kostnader det närmsta året för administrativa delar som nya regelverk och försäkringsfrågor, och 23 procent tror att deras produktion och materialtillgång kommer att påverkas. Liksom i det globala materialet menar endast 7 procent att deras kontor eller fabriker kommer att påverkas på grund av ovanliga väderhändelser.

De senaste åren har vi sett allt fler extrema väderhändelser som orkaner, översvämningar och skogsbränder både i Sverige och i övriga världen. Frågan vi ställer oss är om bolagen är tillräckligt förberedda på den här risken?

…och gör mer för att ställa om!

Svenska företag har agerat mer resolut än det globala snittet när det gäller att genomföra insatser för att mildra klimatkrisen. Vi kan konstatera att svenska bolag ligger före både när det gäller att ta initiativ för att minska sina utsläpp (genomfört av 38 procent), att ta fram nya klimatvänliga produkter och processer (genomfört av 39 procent) och för att utveckla en datadriven strategi för att minska utsläpp och mildra klimatrisker (genomfört av 34 procent).

Av de globala företagen har endast 27 procent vidtagit åtgärder för att minska bolagets utsläpp, en fjärdedel har utvecklat klimatvänliga produkter och processer, medan en knapp fjärdedel har tagit fram en datadriven strategi för att minska sina utsläpp.

Bara 17 procent av de globala vd:arna säger att de vidtagit åtgärder för att skydda verksamhetens tillgångar och medarbetare, och bland svenska företagsledare är motsvarande siffra så låg som 15 procent.

vindkraftverk och solceller i gryningen
graf vägval för klimatet

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Kommunikationschef, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 08

Följ oss i sociala medier