Så lyckas du med robotisering i ditt företag

2018-11-09

kvinna sitter vid skrivbord, skriver på surfplatta och laptop samtidigt

Organisationer av varierande skala, storlek och struktur kan utnyttja Robotic Process Automation (RPA) för att effektivisera och automatisera manuella processer – om de implementeras på rätt sätt med stöd av ledningen. Effekten med robotisering låter inte vänta på sig. Fördelar som ofta nämns är förbättrad kundupplevelse, lägre kostnader och snabbare hastighet till marknaden. En del som sällan uppmärksammas är ökad regelefterlevnad och compliance vilket innebär lägre risk för företaget.
 

Så här genomför du en lyckad RPA-implementering

Nyckeln till en lyckad implementering av robotisering är att förstå samarbetet mellan människa och robot. Införandet av RPA har gått från test till koncept, från försöksprojekt till företagsprogram i finansiella institutioner. På C-level nivå behöver du ta hänsyn till företagets affärslogik, styrning och standarder inom branschen.

Så i stället för att fråga: "Hur kan vi använda RPA?" kan du fråga dig: "Hur påverkar RPA vår affär och riskprofil?" Du kan i ett tidigt skede involvera viktiga företagsfunktioner såsom regelefterlevnad, risk och internrevision. Här är det nödvändigt att ta reda på vad som krävs för att säkerställa en balanserad diskussion, riskbedömning och överenskommelse om det övergripande ramverket för styrning och processdesign. Genomförd på rätt sätt kan RPA minska risker och förbättra regelefterlevnaden i affärsverksamheten. Genom att tidigt ta hänsyn till dessa faktorer kommer RPA att bli företagets bäste vän. 
 

Vi hanterar frågeställningar

  • Hur förankras robotiseringen hos CFO och ledning
  • Har vi valt rätt processer för att automatisera?
  • Vad är det övergripande regelverket för styrning för implementering av RPA och anpassning till risk-, regelefterlevnad och IT- / datapolicies?
  • Hur passar RPA in i den övergripande IT-verksamhetsarkitekturen?
  • Har vi optimerat dessa processer innan vi automatiserar?
  • Hur är processen integrerad med upp- och nedströmsaffärsprocesser och hur väl är dessa kopplingar kända och dokumenterade?
  • Kommer åtskilliga användar-ID och lösenord att tilldelas varje robot? Vem är ansvarig för hanteringen av dessa konton och för "robotaktionerna"?

Vi hjälper dig att kartlägga dina frågeställningar och behov så att du skapar rätt förutsättningar för din robotisering i företaget.

Boka mötet med oss » 

Kontakta oss

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Chief Digital Officer, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Emerging Tech?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide