Hälso- och sjukvårdssektorn – illa förberedd för cyberhot?

2017-03-07

19th Annual Global CEO Survey – Healthcare

Hur vidta åtgärder för att skydda hälso- och sjukvårdssektorn mot cyberhot? Och hur hantera förtroendeproblem i spåren av tekniska framsteg? Det frågar sig företagsledare i årets "Global CEO Survey – Healthcare", rapporten där ledare inom hälso- och sjukvårdssektorn intervjuas om sin syn på nuläge och framtida utmaningar.

Den digitala tidsåldern har bidragit till större utmaningar som rör patienternas förtroende, och den egna verksamheten liksom näringslivet generellt.  "Global CEO Survey – Healthcare" visar att hela 75 procent av företagsledarna inom hälso- och sjukvårdssektorns säger att de är oroliga för cyberhot, men att enbart 48 procent vidtar åtgärder för att öka cybersäkerheten. Företagsledare nämner den växande oron för cyberhot som ett av de främsta hoten inom branschen.

– Givet den snabba teknikutvecklingen och att vården allt mer flyttar utanför sjukhusen ökar riskerna med cyberhot och ställer nya krav på branschen, säger Jon Arwidson, ansvarig för PwC Healthcare Sverige.
 

Teknik revolutionerar sektorn samtidigt

Å andra sidan så håller den digitala tekniken på att revolutionera hälso- och sjukvården med hjälp av mobila hälsolösningar, system som kan fjärrövervaka människors hälsotillstånd och tillhandahålla vårdtjänster utan att en läkare behöver vara fysiskt närvarande. Årets rapport visar att 86 procent av företagsledarna tror att tekniken kommer att förändra konkurrensen under de kommande fem åren. 

– Digitaliseringens möjligheter har redan förändrat andra branscher och jag tror hälso- och sjukvårdsektorn står inför omvälvande förändringar kommande år, där det inte bara är en teknikfråga utan i allra högsta grad en fråga om förändrade arbetssätt och möten med patienten, fortsätter Jon som är branschansvarig.

  • 52 procent av företagsledarna inom hälso- och sjukvårdssektorn känner ett mycket stort förtroende för att intäkterna kommer att öka för den egna verksamheten under de kommande tre åren (en ökning från 37 procent föregående år). 
  • Ledare inom sektorn prioriterar organisk tillväxt, kostnadsreducering och nya strategiska allianser. 
  • Rapporten visar ytterligare att företagsledare ser USA, Kina och Storbritannien som nyckelmarknader.

 

Läs om branschens trender och utmaningar i rapporten "A new treatment?: Healthcare findings from the "20th Annual Global CEO Survey".

Om undersökningen

56 företagsledare inom hälso- och sjukvårdssektorn i 27 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”20th Annual Global CEO Survey”.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier