Den digitala kommunen

Många kommuner och offentliga organisationer står i startgroparna att automatisera delar av sin administration, men hur digitalt mogna är de egentligen?

Digital mognad i kommuner och landsting

Resursbrist, ökade krav från medborgare och kompetensförsörjningsproblem. Sveriges kommuner står inför stora välfärdsutmaningar de kommande åren. För flertalet blir ny teknik, robotar och automatisering lösningen. 

Vi har bett Sveriges kommuner, regioner och landsting svara på frågan hur de skulle bedöma sin kommuns digitaliseringsmognad. Vilka framgångsfaktorer har de sett och vilka utmaningar står de inför? Vad krävs för att få ut full effekt av den nya tekniken? 

Ladda ner rapporten här   

 

"Få kommuner vet hur de ska använda online och digitalt som en naturlig del av sin verksamhet."

Kontakta oss

Anders Christensson

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Susanna Collijn

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och landsting, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Följ oss i sociala medier