Digital mognad i kommun och region

Så tycker 144 kommuner och regioner om sin digitalisering

Digital mognad i kommuner och regioner

Vi är alla överens om att den svenska välfärden står inför en enorm utmaning de kommande åren. De senaste åren har den prövats hårt, allt från flyktingströmmen 2015 till covid-19 under 2020. Dock har medborgarna ett stort behov av att välfärden fungerar oavsett kriser eller inte.  

De senaste åren har kommuner och regioner sett digitaliseringen som ett stort stöd i att kunna hantera och öka servicegraden till sina medborgare. 2018 lät PwC göra en enkät som gick ut till samtliga kommuner och regioner. I år har vi gjort en uppföljning av denna enkät för att kunna jämföra och analysera om det har skett någon förflyttning under dessa två år. Vi adderade dessutom en fråga kring om och hur covid-19 har påverkat digitaliseringstakten.

Denna rapport visar hur kommuner och regioner ser på sin digitala mognad samt vilka hinder och möjligheter som finns för att få stöd av digitaliseringen så att fler medborgare får bättre service och en högre grad av kostnadseffektivitet. Det vi kan se är att det inte har skett någon markant förflyttning, men att det går åt rätt håll.
 

"Covid-19 har påskyndat digitaliseringen. Våga prioritera, ta lärdom av våren 2020, visa modigt ledarskap, mät på effekter och arbeta processinriktat."

Kontakta oss

Ola Johnsson

Ola Johnsson

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0729-97 27 92

Susanna Collijn

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och regioner, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Anders Christensson

Anders Christensson

Branschansvarig statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier