Digital mognad i kommun och region

Så tycker 159 kommuner och regioner om sin digitalisering

Digital mognad i kommuner och regioner

En ny kartläggning av Sveriges kommuner och regioner visar att ekonomin är ett allt större hinder för digital utveckling. Fler kommuner och regioner har implementerat digitala strategier under de tre senaste åren. Samtidigt finns det utmaningar som bromsar utvecklingen, där ekonomin och budgetfrågorna ses som allt större hinder för digital framgång.   

Digitaliseringsarbetet blir också allt mer beroende av insatser från eldsjälar i verksamheten. Det här visar en tredje genomgång av Sveriges kommuner och regioner som tagits fram av PwC. 

– Det är positivt att kommuner och regioner går i rätt riktning, men det är också tydligt det behövs ett ökat stöd i digitaliseringsarbetet. Frågorna måste prioriteras i budgetarbetet, och de får heller inte vila på enskilda eldsjälar, säger Ola Johnsson, rådgivare inom digitalisering på PwC.

I våra undersökningar 2018, 2020 och nu 2023, har samma fyra utmaningar identifierats. Men nu ser vi en tydlig skillnad, där andelen som anger ekonomi/budget som hinder har ökat med 15 procentenheter sedan 2020. Detta är en av insikterna från årets undersökning. Ladda ner och ta del av hela rapporten!

"Digitaliseringsfrågorna måste prioriteras i budgetarbetet!"

Ola Johnsson, rådgivare digitalisering, PwC Sverige

Ladda ner Digital mognad i kommuner och regioner 2023

Fyll i dina uppgifter och få en länk till rapporten.

Om undersökningen

PwC har frågat 159 kommuner och regioner om deras digitala mognad. Undersökningen genomfördes i enkätform och telefonintervjuer under perioden april-maj 2023, och sedan tidigare finns två undersökningar på samma tema från 2018 och 2020. 

Kontakta oss

Ola Johnsson

Ola Johnsson

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0729-97 27 92

Susanna Collijn

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och regioner, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Anders Christensson

Anders Christensson

Branschansvarig statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier