Forensic Services

I och med ökad globalisering och nya regelverk har behovet av tjänster för regelefterlevnad ökat både inom den privata och offentliga sektorn. Aktörerna drabbas av både ekonomiska och förtroendeskadliga kriser när oegentligheter avslöjas. Även om det bara avser misstankar kan svåra skador uppstå om situationen inte hanteras korrekt.

Vi på Forensic Service erbjuder tjänster inom Corporate Compliance & Investigations, Forensic Technology Solutions och avtalsefterlevnad. Vi erbjuder en rad olika tjänster såsom incidentutredningar samt korruption- och konkurrensrättsliga utredningar. Vi erbjuder också förebyggande arbete genom utformning och implementering av system för regelefterlevnad och whistleblowing samt erbjuder kompetensutveckling. Med stöd av bland annat högteknologiska analysverktyg, kvalificerad analys och intervjuteknik hjälper vi våra uppdragsgivare genom hela processen från utredning till skadebegränsning.

Vi ingår i ett globalt nätverk i mer än 50 länder och våra uppdragsgivare är både svenska och internationellt verksamma företag, affärsjurister och offentlig förvaltning.

Läs mer om våra tjänster