Audit Committee Arena

AC Arena

Tisdag den 12 december 2023

AC Arena är PwC:s forum för styrelseledamöter, och särskilt styrelseledamöter i revisionsutskott. Vi fokuserar och delar med oss av erfarenheter i frågor som är aktuella och viktiga för ledamöter inom bolagsstyrning, finansiell rapportering, skatt och mycket annat.

Vi arrangerar AC Arena tre gånger om året, vanligtvis i mars, september och december och kommer på respektive möte att behandla aktuella frågor där både specialister från PwC deltar men även externa föreläsare.

Avgift
Deltagande är kostnadsfritt.

Tid och plats
AC Arena äger rum den 12 december, klockan 15.00-17.00.
Du kan delta fysiskt på Torsgatan 21 i Stockholm, eller digitalt.

Anmälan och information
För inbjudan kontakta Patrik Adolfson, e-post patrik.adolfson@pwc.com, eller Linda Corneliusson, e-post linda.corneliusson@pwc.com

Välkommen!

Välkommen till AC Arena 9 mars 2021

Agenda

Välkomna
Värderingsfrågor inför bokslutet
Jon Walberg, PwC
Horizon Scanning Report – risker ett bolag bör beakta
Stina Wassén, PwC
Rundabortssamtal – frågor en styrelse bör ställa sig kring hållbarhet
Johan Rippe, PwC, samt deltagarna i mötet

Följ oss i sociala medier