Audit Committee Arena

AC Arena

Tisdag den 19 september 2023

AC Arena är PwC:s forum för styrelseledamöter, och särskilt styrelseledamöter i revisionsutskott. Vi fokuserar och delar med oss av erfarenheter i frågor som är aktuella och viktiga för ledamöter inom bolagsstyrning, finansiell rapportering, skatt och mycket annat.

Vi arrangerar AC Arena tre gånger om året, vanligtvis i mars, september och december och kommer på respektive möte att behandla aktuella frågor där både specialister från PwC deltar men även externa föreläsare. Deltagande är kostnadsfritt.

Avgift
Deltagande är kostnadsfritt.

Tid och plats
AC Arena äger rum den 19 september , klockan 8.30-10.00.
Du kan delta fysiskt på Torsgatan 21 i Stockholm, eller digitalt.

Anmälan och information
För inbjudan kontakta Patrik Adolfson, e-post patrik.adolfson@pwc.com, eller Linda Corneliusson, e-post linda.corneliusson@pwc.com

Välkommen!

Välkommen till AC Arena 9 mars 2021

Agenda

Kommer cirka två veckor innan eventet, för att hantera de mest aktuella frågorna.

Följ oss i sociala medier