Välkommen till Accounting & Capital Markets Day 19 september 2024

PwC:s Accounting & Capital Markets Day – den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med redovisning, finansiell rapportering och kapitalmarknadsfrågor i ett noterat bolag.

Denna dag tar du del av högintressanta insikter där PwC:s rådgivare samt gästföreläsare delar med sig av sin kunskap och erfarenhet inom finansiell rapportering, IFRS, hållbarhetsrapportering och kapitalmarknadsfrågor.

Du kan ta del av årets och föregående års inspelningar här nedan.

Hoppas vi ses den 19 september!
Anmäl dig här

Anmäl dig till Skattedagen 2024


Torsdag 19 september 2024

9.00-15.00

Digitalt

Anna Lindén, PwC

Anna Lindén
Partner, Financial Reporting
Tel 0725-84 94 19
E-post

Jon Widefjäll, PwC

Jon Widefjäll
Partner, Capital Markets
Tel 0709-29 31 49
E-post

Se sändningen från Accounting & Capital Markets Day 2023

Nyheter och aktuella frågor i den finansiella rapporteringen 2023 och 2024
Global minimiskatt (Pillar II) – är din ekonomifunktion redo?
PwC:s podcast “Mellan debet och kredit”
Den hållbara affären är den enda affären
ESEF – reflektioner från det andra rapporteringsåret och tips inför kommande rapportering
Smart close – vad kännetecknar en effektiv bokslutsprocess med hög kvalitet?
Hållbarhetsrapportering – nyheter och uppdateringar samt implementering av CSRD
Nyheter och uppdateringar – CSRD
Nyheter och uppdateringar – EU-taxonomin
Implementering av CSRD
Hållbarhetschefens utmaningar och samspel med styrelse och företagsledning
Panel: Aktuella frågor inom kapitalmarknaden

Se sändningen från Accounting & Capital Markets Day 2022

Aktuella frågor i den finansiella rapporteringen 2022 och 2023
Värdeskapande bolagsstyrning och rapportering
Hållbarhetsrapportering - senaste nytt
Panel: Taxonomirapporteringen
Räntornas påverkan på impairment test
PwC:s podcast "Mellan debet och kredit"
PwC Business Insight
Cyber Security: The Good, the Bad, the Ugly
Digital rapportering (ESEF)
Panel: Aktuella frågor inom kapitalmarknaden

Kontakta oss

Anna Lindén

Anna Lindén

Partner Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0725-84 94 19

Jon Widefjäll

Jon Widefjäll

Partner, Capital Markets, Corporate Governance, Risk & Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 49

Följ oss i sociala medier