PwC:s Accounting & Capital Markets Day

Tisdag den 27 september 2022 arrangerades PwC:s Accounting & Capital Markets Day – den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med redovisning, finansiell rapportering och kapitalmarknadsfrågor i ett noterat bolag. Ett digitalt event för dig som vill vara uppdaterad på de senaste nyheterna och frågeställningarna.

Webbinariet bjöd på högintressanta sessioner där PwC:s redovisnings- och kapitalmarknadsspecialister samt gästföreläsare delar med sig av sin kunskap och erfarenhet inom aktuella frågeställningar.
 

Se filmerna från Accounting & Capital Markets Day 2022

Aktuella frågor i den finansiella rapporteringen 2022 och 2023

PwC:s redovisningsspecialister delar med sig av högaktuella ämnen att beakta inför upprättande av årsredovisningen 2022 samt ger en utblick över kommande frågeställningar under 2023.

Talare:
 Claes Janzon, redovisningsspecialist. 
Daniela Casadei, redovisningsspecialist. 
Per-Ove Zetterlund, redovisningsspecialist. 
Taina Rauma, redovisningsspecialist.

Värdeskapande bolagsstyrning och rapportering

PwC:s specialister inom kapitalmarknadsfrågor delar med sig av det senaste inom bolagsstyrningsrapportering, trender samt möjligheterna att skapa förtroende och trygghet i marknaden genom en välfungerande och värdeskapande bolagsstyrning.

Talare:
 Madeleine Sundqvist, kapitalmarknads- och bolagsstyrningsspecialist
. Philip Tryselius, kapitalmarknads- och bolagsstyrningsspecialist.

Hållbarhetsrapportering - senaste nytt

PwC:s hållbarhetsexperter ger dig en uppdatering i hållbarhetsrapportering. Vilka regelverk gäller nu och i framtiden och för vilka företag? När träder EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering inklusive rapporteringsstandarder i kraft? Hur sker tillämpningen?


Talare:
 Karin Juslin, hållbarhetsspecialist. 
Isabelle Hammarström, hållbarhetsspecialist

Panel: Taxonomirapporteringen

Paneldiskussion om det praktiska införandet, nyttan och kontrollen av rapportering i enlighet med EU:s Taxonomiförordning.


Moderator:
Mikael Scheja, ansvarig för Sustainability Reporting & Assurance på PwC
. Panel:
T herese Gardtman, SEB
. Cecilia Sjögren, SEB. 
Ulrika Danielsson, Atrium Ljungberg. 
Eric Lindholm, Ericsson. 
Bror Frid, Nämnden för svensk redovisningstillsyn.

Räntornas påverkan på impairment test

Talare:
 Gustav Granqvist, värderingsspecialist

PwC:s podcast "Mellan debet och kredit"

Talare:
 Mikael Scheja, ansvarig för Sustainability Reporting & Assurance på PwC.

PwC Business Insight

PwC:s Data Analytics team berättar om hur företag kan nå en automatiserad och förbättrad internrapportering (Business Insight) och hur det bland annat kopplar an till bokföringsprocesserna.

Talare:
 Karl Appelqvist, rapporteringsspecialist. 
Emelie Bonow, modelleringsspecialist.

Cyber Security: The Good, the Bad, the Ugly

Cyber security – the good, the bad, the ugly. PwC:s Cyber Security-team delar med sig av viktiga insikter i vad bolag bör tänka på just nu och vilka trender vi ser i dagens samhälle.


Talare:
 Magnus Lindkvist, specialist inom Cyber Security

Digital rapportering (ESEF)

PwC:s redovisnings- och internkontrollspecialister delar med sig av lärdomar från första året med digital rapportering av årsredovisningen. De går igenom hur ni kan förbereda er för arbetet med årsredovisningen 2022. Detta innefattar bland annat utvärdering och genomgång av valda element 2021 och 2022, tillämpning av tillkommande blocktaggningskrav, uppdatering av ESEF-taxonomin samt hur den interna kontrollen kring framtagande av ESEF årsredovisningen kan utvecklas och förstärkas.


Talare:
 Anna Lindén, redovisningsspecialist. 
Maria Liljegren, redovisningsspecialist. 
Scott Enerson, risk- och internkontrollspecialist.

Panel: Aktuella frågor inom kapitalmarknaden

Paneldiskussion om det rådande marknadsläget och dess påverkan på kapitalmarknaden ur investerarnas, bolagens och de anställdas perspektiv.

Panel:
 Erika Söderberg Johnson, CFO, Kinnevik
. Johan Ericsson, kapitalmarknads- och redovisningsspecialist, PwC
. Jon Walberg, värderingsspecialist, PwC
. Johan Flintull, Carnegie Investment Banking

Se filmerna från Accounting & Capital Markets Day 2021

Inledning

Anna Lindén, redovisningsspecialist, och Jon Widefjäll, kapitalmarknadsspecialst, välkomnar lyssnarna till den 11e upplagan av PwC:s Accounting & Capital Markets Day och ger en kort beskrivning av eventets agenda.

IASB och IFRS Interpretations Committee beslutade nyheter

Claes Janzon, Cecilia Nordenadler och Per-Ove Zetterlund, redovisningsspecialister, diskuterar aktuella och kommande förändringar i IFRS- och IAS standarder under år 2021 fram till år 2024. Bland annat diskuteras IBOR reformen, ändringen av IAS 12 (Inkomstskatt), IAS 16 (Materiella anläggningstillgångar) och IAS 37 (förlustkontrakt), supply chain financing arrangements (reverse factoring), redovisning av konfigurering/kundanpassning i cloud computing arrangement och beslut fattade av NIFRIC. Passet avslutas med vad som är på gång inom IASB de närmaste åren.

Paneldiskussion: Nyttan och användandet av de finansiella rapporterna

Upprättarna Andreas Uddman, CFO Stillfront, och Håkan Folin, CFO SSAB, diskuterar kommunikation i kvartalsrapporter, segmentsredovisning och goodwill tillsammans med användaren Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker och Bror Frid från Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Diskussionen leds av Mikael Scheja, redovisningsspecialist på PwC.

Bolagsstyrningsfrågor – Erfarenheter och aktuella frågeställningar

Jon Widefjäll och Amanda Bengtsson, kapitalmarknadsspecialister, beskriver hur PwC arbetar med bolagsstyrning i noterade och onoterade bolag. De diskuterar vilka frågor inom bolagsstyrning som aktualiseras under en börsnoteringsprocess, både på den svenska och amerikanska marknaden, vikten av bolagsstyrning för växande bolag med en M&A agenda, SPAC-trenden och utvecklingen inom ESG-området.

Incitamentsprogram – Trender och aktuella frågeställningar

Anna Lindén, redovisningsspecialist, diskuterar erfarenheter från första året med den nya ersättningsrapporten och några av de vanligaste frågorna som dykt upp under året kring rapporten. Michal Herink, skattejurist och Jon Walberg, värderingsspecialist, diskuterar trender och erfarenheter kopplade till incitamentsprogram bland både noterade bolag och onoterade bolag samt hur amerikanska incitamentsprogram påverkar de svenska programmen.

PwC:s podcast "Mellan debet och kredit"

Emelie Söderlund, redovisningsspecialist, presenterar PwC:s podcast “Mellan debet och kredit” som varje månad släpper ett nytt avsnitt tillsammans med kollegan Mikael Scheja, redovisningsspecialist. Till varje avsnitt bjuds även en eller flera kollegor från PwC in till podcasten för att diskutera olika ämnen och frågeställningar kopplade till redovisning och kapitalmarknaden.

En inblick i taxonomiförordningen och de nya kraven på hållbarhetsrapportering

Karin Juslin, hållbarhetsspecialist och hållbarhetsrevisor, och Mikael Scheja, redovisningsspecialist, beskriver drivkrafterna bakom EUs olika regelverk om hållbarhetsrapportering, utkastet till EUs nya Hållbarhetsrapporteringsdirektiv (CSRD) och förklarar hur EUs Taxonomiförordning kan tolkas och implementeras.

Väsentlighet i redovisningen

Karin Hulten och Mikael Scheja, redovisningsspecialister, diskuterar vilka redovisningsprinciper som utgör väsentlig information och därför ska finnas med i en årsredovisning. En viktig fråga är om inte en hel del av dagens texter kan tas bort eftersom de inte fyller ett sådant behov.

Digital rapportering – erfarenheter från arbetet med ESEF under 2020

Anna Lindén, redovisningsspecialist, diskuterar erfarenheter och vanliga frågor kopplat till förberedelsearbetet kring ESEF. Linda Corneliusson, auktoriserad revisor, talar om hur ESEF-rapporten kommer att revideras.

Panel: Det höga trycket på noterings- och kapitalmarknaden

Panelen diskuterar bland annat; vad som påverkar valet av marknad, de höga värderingarna på marknaden, reflektioner från ledningsgrupper efter en börsintroduktion, det ökade fokuset på ESG, SPAC-trenden och mycket mer. Panelen består av Tony Elofsson, Head of ECM och Investment Banking på Carnegie, Michal Herink, skattejurist, Jon Walberg, värderingsspecialist, Johan Ericsson, redovisnings- och kapitalmarknadsspecialist och Karin Juslin, hållbarhetsspecialist. Diskussionen leds av Jon Widefjäll, kapitalmarknadsspecialist.

Kontakta oss

Anna Lindén

Anna Lindén

Partner Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0725-84 94 19

Jon Widefjäll

Jon Widefjäll

Partner, Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 49

Följ oss i sociala medier