Välkommen till PwC:s Accounting Day den 24 september 2019

loading-player

Playback of this video is not currently available

Accounting Day – årets mötesplats för redovisningsspecialister i noterade bolag

Tisdagen den 24 september 2019 arrangerar vi IFRS-seminariet PwC Accounting Day – för dig som arbetar med redovisning och finansiell rapportering i ett noterat bolag och vill vara uppdaterad på de senaste nyheterna inom området.

Du möter bland andra Peter Malmqvist, finansanalytiker, som delar med sig av sina erfarenheter och ger oss sin syn på informationen i de finansiella rapporterna samt Annika Poutiainen och Göran Melin, som är ordförande respektive vice ordförande i Nämnden för svensk redovisningstillsyn.

PwC:s redovisningsspecialister delar med sig av konkreta tips och idéer inom det allra senaste på redovisningsområdet. Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!
 

PwC:s Accounting Day

24 september 2019, kl 9.00-16.00

Frukost och registrering från kl 8.30-9.00 (lunch ingår)

PwC, Torsgatan 21, Hörsalen, Bonnierhuset, Stockholm

Kontakta Eva Englund om du har frågor! eva.englund@pwc.com

Anmäl dig via denna länk >>

Seminariet är kostnadsfritt

Datum och tid

Tisdagen den 24 september 2019, kl. 09.00-16.00

Frukost och registrering kl 08.15-09.00

(Lunch ingår)

Plats

PwC, Torsgatan 21, Hörsalen, Bonnierhuset, Stockholm

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig, senast tisdagen den 17 september 2019

Kontakt

Om du har frågor maila Eva Englund eller ring 010-212 58 87 

Datum och tid

Tisdagen den 24 september 2019, kl. 09.00-16.00

Frukost och registrering kl 08.15-09.00

(Lunch ingår)

Plats

PwC, Torsgatan 21, Hörsalen, Bonnierhuset, Stockholm

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig, senast tisdagen den 17 september 2019

Kontakt

Om du har frågor maila Eva Englund eller ring 010-212 58 87 

Ur programmet

 • Nyheter från IASB, Rådet för finansiell rapportering och övriga nyheter
 • Expertföreläsning om erfarenheter inom arbetet med implementering av IFRS 16 - hantering av omvärderingar och ändringar i leasingavtal, effekter på nedskrivningstester, nya upplysningskrav i årsredovisningen 2019

 • Expertföreläsning om digital rapportering  i XTHML-format med iXBRL-taggar för årsredovisningar upprättade enligt IFRS. Nytt krav för företag med värdepapper noterade på en EU reglerad marknad tillämpbart från och med 1 januari 2020 - vad innebär det för ditt företag?

 • Annika Poutiainen och Göran Melin presenterar den nya organisationen och arbetet inom Nämnden för svensk redovisningstillsyn

 • Peter Malmqvist, finansanalytiker, ger oss sin syn på informationen i de finansiella rapporterna
   

Program 2019

 8.30 Registrering och frukost
 9.00 Konferensen öppnas
 9.10

Nyheter från IASB, Rådet för finansiell rapportering och övriga nyheter 

 • Nyheter att tillämpa i årsredovisningen 2019
 • Nyheter som träder i kraft 2020 och framåt
 • Flera intressanta agenda rejections från IFRS IC
 • Väsentliga projekt på IASBs agenda

Claes Janzon, partner, PwC
Mikael Scheja, partner, PwC

10.20 Kaffe
10.40

Presentation av Nämnden för svensk redovisningstillsyn, dess arbete och erfarenheter de första nio månaderna

Annika Poutiainen, ordförande, Nämnden för svensk redovisningstillsyn
Göran Melin, vice ordförande, Nämnden för svensk redovisningstillsyn

11.30

Nya krav på digital rapportering för företag med värdepapper noterade på reglerad marknad från och med den 1 januari 2020 – Vad innebär detta för ditt företag?

Anna Lindén, director, PwC

12.15 Lunch
13.15

Erfarenheter från implementering av leasingstandarden IFRS 16 i noterade företag

 • Hantering av omvärderingar och ändringar i leasingavtal
 • Effekter på nedskrivningstester
 • Effekter på framtida rörelseförvärv vad gäller förvärvsanalyser hänförliga till leasingavtal
 • Nya upplysningskrav i årsredovisningen 2019

Cecilia Nicander, director, PwC

14.45 Kaffe
15.10

En finansanalytikers syn på informationen i årsredovisningen

Peter Malmqvist, chef för Analysguiden hos Aktiespararna

16.00 Konferensen avslutas

Talare

Claes Janzon, PwC

Claes Janzon

Claes Janzon är partner på PwC och arbetar med rådgivning avseende redovisning och finansiell rapportering, med fokus på IFRS. Claes är chef för den grupp av experter inom PwC som arbetar med kvalificerade redovisningsfrågor inom IFRS och svensk redovisning. Claes har en ledande roll inom PwC:s globala nätverk av redovisningsspecialister. Han är även ledamot i Fars policygrupp för redovisning.

Mikael Scheja, PwC

Mikael Scheja

Mikael är partner på PwC och arbetar med rådgivning inom redovisning och finansiell rapportering, med fokus på IFRS. Mikael är också verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering och ordförande i dess expertpanel där han ansvarar för normgivning för noterade moderföretag och tillvaratar internationellt svenska intressen gällande redovisnings- och rapporteringsfrågor, Mikael har tidigare varit chef för PwC:s experter som arbetar med kvalificerade redovisningsfrågor samt varit ledamot i FAR:s policygrupp för redovisning.

Anna Lindén, PwC

Anna Lindén

Anna leder PwC Sveriges team av specialister inom Accounting Advisory Services som arbetar med rådgivning inom redovisning och finansiell rapportering. Anna arbetar med IFRS-implementeringar, specifika nya standarder och redovisningsfrågor kopplade till börsnoteringar. Anna har stor erfarenhet från telekombolag och har även en bakgrund som revisor och har arbetat i Kanada med fokus på gruvbolag.

Cecilia Nicander, PwC

Cecilia Nicander

Cecilia är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på PwC. Cecilia har lång erfarenhet av rådgivning till börsnoterade företag och leder ofta team som arbetar med redovisning vid rörelseförvärv, försäljningar, strukturtransaktioner med mera. Cecilia är erfaren inom redovisning av leasing och ansvarar för implementeringar av IFRS 16. Cecilia ingår i PwC:s globala nätverk av specialister inom redovisning och är även en omtyckt föreläsare på PwC och FAR akademi.

Peter Malmkvist

Peter Malmqvist

Peter är chef för Analysguiden hos Aktiespararna. Han har lång erfarenhet från börsbolag och har under många år varit anlitad av Nasdaq Stockholm för att granska börsbolagens kvartalsrapporter. Han har även varit ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening. Peter är också lärare i finansiell analys och företagsvärdering vid Handelshögskolan i Stockholm, samt medlem i IASB:s analytikergrupp för redovisningsfrågor, the Capital Markets Advisory Committee.

Göran Melin

Göran Melin

Göran är vice ordförande i Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Utbildning: Han har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bland tidigare befattningar ingår CFO Clas Ohlson AB, auktoriserad revisor och partner PwC. Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Ejendals Group AB och Carlmel AB.

 

Annika Poutiainen

Annika Poutiainen

Annika är ordförande i Nämnden för svensk redovisningstillsysn. Utbildning: Jur kand Helsingfors Universitet, LLM Banking and Finance, King's College London. Bland hennes tidigare befattningar ingår English Solicitor Linklaters London, finansinspektör och enhetschef på Finansinspektionen, nordisk marknadsövervakningschef på Nasdaq, ledamot i Aktiemarknadsnämnden. Idag är hon bl. a styrelseledamot i Airtel Africa Ltd och Carpe Diem samt ledamot i Nasdaq Helsingfors bolagskommitté.

 

Kontakta oss

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Sara Nelson

Ansvarig praktiska frågor, PwC Sverige

Tel 0729-80 95 29

Följ oss i sociala medier