PwC:s Accounting Day – 24 september 2018

Välkommen till PwC:s Accounting Day – årets mötesplats för redovisningsspecialister i noterade bolag

Måndagen den 24 september 2018 arrangerar vi IFRS-seminariet PwC Accounting Day – för dig som arbetar med redovisning och finansiell rapportering i ett noterat bolag och vill vara uppdaterad på de senaste nyheterna inom området.

Du möter bland andra Jan Buisman, ansvarig för Nasdaq OMX Stockholms redovisningstillsyn och Peter Malmqvist, chefsanalytiker Remium Nordic, som delar med sig av sina erfarenheter och ger oss sin syn på informationen i de finansiella rapporterna.

PwC:s redovisningsspecialister delar med sig av konkreta tips och idéer inom det allra senaste på redovisningsområdet. Föreläsningarna varvas med interaktiva diskussioner och paneldebatter där du får tillfälle att både diskutera med branschkollegor och ställa dina frågor direkt till experterna. Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!
 

PwC:s Accounting Day

24 september 2018, kl 9.00-16.00

Frukost och registrering från kl 8.30-9.00

PwC, Torsgatan 21, Hörsalen, Stockholm

Anmäl dig via denna länk >>

Seminariet är kostnadsfritt

Ur programmet

 • Nyheter från IASB, Rådet för finansiell rapportering och övriga nyheter
 • Erfarenheter från implementering av IFRS 16 – en paneldiskussion där representanter från Vattenfall, SAS och Ericsson deltar tillsammans med PwC:s moderator
 • Expertföreläsningar om implementeringen av IFRS 15 och IFRS 9: Hur blev det och vad har vi kvar?
 • Expertföreläsning om arbetet med IFRS 16 – vad innebär det för ditt företag?
 • Redovisningstillsyn – kommentarer från Jan Buisman, ansvarig för Nasdaq OMX Stockholms redovisningstillsyn
 • Peter Malmqvist, chefsanalytiker Remium Nordic, ger oss sin syn på informationen i de finansiella rapporterna
loading-player

Playback of this video is not currently available

Program 2018

08.30 Registrering och frukost
09.00 Konferensen öppnas
Ordföranden Claes Janzon, PwC, hälsar välkommen och inleder.
09.10

Nyheter från IASB, Rådet för finansiell rapportering och övriga nyheter
Claes Janzon, PwC, Mikael Scheja, PwC

 • Nyheter att tillämpa i årsredovisningen 2018
 • Nyheter som träder i kraft 2019 och framåt
 • Väsentliga projekt på IASB:s agenda
09.45

Erfarenheter från arbetet med IFRS 15:s sista del- upplysningarna
Ulrika Anjou och Anna Lindén, PwC

 • Hur blev det? PwC:s undersökning av övergångseffekter samt upplysningskraven i delårsrapporter
 • Upplysningar i årsredovisningen - hur utformas dessa noter och vilka är mest relevanta? Vilka utmaningar ser vi- redovisningsmässigt och praktiskt
10.30 Kaffe
11.00

Redovisningstillsyn, kommentarer från börsen
Jan Buisman Nasdaq, ansvarig för Börsens redovisningstillsyn

Några punkter från vår redovisningstillsyn 2017 och pågående arbete 2018.
Börsens fokusområden för årsredovisningarna 2017 är utgångspunkten.

11.45 Lunch
12.45

Vad blir konsekvenserna för mitt företag av att tillämpa den nya leasingstandarden IFRS 16?
Claes Janzon, PwC och Cecilia Nicander, PwC

Aktuella frågor avseende implementation av IFRS 16 Leasing

Med drygt två månader kvar tills de nya reglerna för redovisning av leasing träder ikraft kommer vi att diskutera

 

 • områden som innebär att svåra bedömningar behöver göras i samband med implementationen såsom
  • fastställande av leasingperioder,
  • metodik för framtagande av diskonteringsräntor
 • valmöjligheter i samband med övergången
 • andra aktuella frågor som uppkommit vid implementation av standarden

 

13.30

Panelsamtal: Så arbetar vi praktiskt med implementering av IFRS 16.

Panellister:

 • Per Sätterqvist, Ericsson
 • Mari Mårtensson, Vattenfall
 • Erik Törnsén, SAS

 

14.20 Kaffe
14.40

Redovisningsproblem och företagsvärdering
Peter Malmqvist, chefsanalytiker Remium Nord
ic

Vad rör sig i huvudet på en aktieanalytiker? Vilka redovisningsproblem är viktigast och vilken information behövs för att förstå effekterna på en företagsvärdering?

15.20 Erfarenheter från arbetet med IFRS 9:s sista del- upplysningspaketet
Sofia Sköld, PwC
 • Hur blev det? PwC:s undersökning av övergångseffekter av IFRS 9 och vilka ytterligare frågor har dykt upp under året?
 • Upplysningar i årsredovisningen - hur utformas dessa noter och vilka utmaningar ser vi, redovisningsmässigt och praktiskt?
16.00 Konferensen avslutas

Talare

Ulrika Anjou, PwC

Director och redovisningsspecialist, PwC

Ulrika är redovisningsspecialist på PwC. Ulrika har lång erfarenhet av arbetet med kvalificerad redovisning och finansiell rapportering för börsbolag, börsnoteringar och konverteringar till IFRS. Ulrika är ansvarig för PwC Sveriges arbete med implementering av IFRS 15. Ulrika arbetar även med IFRS 16 leasing. Ulrika är vidare ansvarig för PwC Sveriges rådgivning inom CFO Support. Ulrika har en bakgrund inom revision och är specialistledamot i FAR.

Jan Buisman, Nasdaq

Senior Advisor, Issuer Surveillance, Nasdaq

Jan har jobbat som revisor i Holland och med IFRS sedan 1975. I NIVRA (FARs motsvarighet i Holland) ordförande i Revisionskommitté och vice ordförande i Redovisningskommitté. Han är auktoriserad revisor och har arbetat som IFRS Senior Technical Partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers till pensionering 2008. Ledamot och ordförande i FARs redovisningskommité. Jan har även jobbat under att antal år på PricewaterhouseCoopers internationella IFRS-desk i London. Sedan 2010 arbetar Jan på deltid hos Nasdaq Stockholm som ansvarig för redovisningstillsyn.

Claes Janzon, PwC

Partner, PwC

Claes Janzon är partner i PwC och arbetar med rådgivning avseende redovisning och finansiell rapportering, med fokus på IFRS. Claes är chef över den grupp av experter inom PwC som arbetar med kvalificerade redovisningsfrågor inom IFRS och svensk redovisning. Claes har en ledande roll inom PwC:s globala nätverk av redovisningsspecialister. Han är även vice ordförande i Fars policygrupp för redovisning och har under perioden 2012-2016 varit verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering.

Anna Lindén, PwC

Director och redovisningsspecialist, PwC

Anna leder PwC Sveriges team av specialister inom Accounting Advisory Services som arbetar med rådgivning inom redovisning och finansiell rapportering. Hon arbetar mycket med IFRS implementeringar och redovisningsfrågor kopplade till börsnoteringar. Anna lägger stor del av sin tid just nu på implementering av de nya redovisningsstandarderna avseende leasing och intäkter. Hon har erfarenhet från telekombolag och har även en bakgrund som revisor och har arbetat i Kanada med fokus på gruvbolag.

Cecilia Nicander, PwC

Director, PwC

Cecilia är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på PwC. Hon har lång erfarenhet av rådgivning till börsnoterade företag och leder PwC:s svenska grupp som arbetar med redovisning vid rörelseförvärv, försäljningar, strukturtransaktioner mm. Cecilia är erfaren inom redovisning av leasing och ansvarar för PwC:s arbete med implementeringar av IFRS 16. Hon ingår i PwC:s globala nätverk av specialister inom redovisning och är även en omtyckt föreläsare på PwC och FAR akademi.

Mikael Scheja, PwC

Partner, PwC

Mikael Scheja är partner i PwC och arbetar huvudsakligen med rådgivning avseende redovisning och finansiell rapportering, med fokus på IFRS. Han är också sedan den 1 januari 2016 verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering och ordförande i dess expertpanel. Mikael ansvarar för  normgivning för noterade moderföretag och tillvaratar internationellt svenska intressen gällande redovisnings- och rapporteringsfrågor, Mikael har tidigare varit chef för den grupp av experter inom PwC som arbetar med kvalificerade redovisningsfrågor inom IFRS och svensk redovisning samt varit ledamot i FAR:s policygrupp för redovisning.

Sofia Sköld, PwC

Director och auktoriserad revisor, PwC

Sofia är redovisningsspecialist, auktoriserad revisor och director på PwC med lång erfarenhet av rådgivning till såväl finansiella sektorn som till börsnoterade bolag. Hon leder PwC Sveriges team av redovisningsspecialister med inriktning mot finansiell sektor och hon är också med i PwC:s globala nätverk av specialister inom redovisning för finansiella instrument. Sofia har praktisk erfarenhet från flertalet IFRS 9 projekt, såväl implementering som revision.

Peter Malmkvist

Chefsanalytiker, Remium Nordic

Peter Malmqvist är chefsanalytiker på Remium Nordic, liksom ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening. Han har lång erfarenhet från analys av börsbolag och är därtill anlitad av Nasdaq Stockholm för att granska börsbolagens kvartalsrapporter. Peter är också lärare i finansiell analys och företagsvärdering på Handelshögskolan i Stockholm, samt medlem i IASB:s analytikergrupp för redovisningsfrågor, the Capital Markets Advisory Committee.

Kontakta oss

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Ulrika Anjou

Director och IFRS-expert, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 21

Följ oss i sociala medier