Affärssystem

Välutnyttjat affärssystem ger tillbaka investeringen

Vi vet att affärssystem och teknik måste stödja dina strategiska mål för att investeringen i system ska vara lönsam. Vår styrka är att vi kombinerar kunskap på ett tekniskt plan med affärsmannaskap och processer.
 
Vi hjälper er att få ut största möjliga värde ur ditt affärssystem vad avser funktionalitet kring styrning och kontroll. Våra oberoende experter har lång erfarenhet och spetskompetens inom bland annat SAP och Microsoft Dynamics AX.

Kontakta oss

Markus Söderqvist

, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 66

Följ oss i sociala medier