Skapa framgång med ett tydligt ägardirektiv

Allt fler styrelser och vd:ar önskar ett tydligt ägardirektiv. Här får du veta varför ett ägardirektiv skapar rätt förutsättningar för att uppnå ägarnas vision och mål med bolaget och dess verksamhet.

Begär offert

Playback of this video is not currently available

Ägardirektiv

Filmen ger en kort beskrivning av hur du med PwC:s tjänst Ägardirektiv kan skapa en gemensam målbild och strategi för företaget.

Vad är ett ägardirektiv?

Ett ägardirektiv är ett dokument som innehåller ägarnas gemensamma ambitioner med företaget, det vill säga vad de vill att företaget ska uppnå. Det kan vara finansiella mål eller andra mål avseende till exempel inriktning på verksamheten. Ett ägardirektiv kan också specificera restriktioner, förväntningar på ägarna och tydliggöra vilka gemensamma värderingar som styr företagets inriktning framåt. Ett ägardirektiv utgör således grunden för styrelsens och ledningens strategiska och operativa arbete.  

Varför ska ni ha ett ägardirektiv?

Är du ägare av ett bolag eller är ni flera ägare? Är det tydligt vad bolaget ska uppnå? Genom att formulera ett ägardirektiv där ägarnas gemensamma målbild framgår skapar ägarna rätt förutsättningar för styrelsens och ledningens strategiska och operativa arbete. De kan då ägna sig åt frågor om hur verksamheten ska uppnå målen istället för att fokus läggs på att formulera målen. Ett ägardirektiv minskar samtidigt risken för konflikter mellan ägare, styrelse och ledning som kan skada verksamheten. Därmed skapar ägardirektivet bättre förutsättningar för en lönsam och effektiv verksamhet.

Prisexempel Ägardirektiv för ett bolag med en ägare som omsätter 50 miljoner kronor

  • workshop
  • analys
  • rapport
  • utkast

Pris: 40 000 kronor

Vill du veta mer om hur ni sätter upp ett ägardirektiv?

Fyll i formuläret.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Situationer när ett ägardirektiv gör nytta

I ägarledda bolag med flera ägare är det vanligt att målbilden spretar åt olika håll. Kanske har ambitionerna ändrats sedan man startade bolaget, kanske har nya ägare tillfört insikter eller att trender i omvärlden har ändrat förutsättningarna. Omvärldsfaktorer som globalisering, digitaliseringen, hållbarhet och cyberhot påverkar de flesta företag och ägarna kanske betraktar dem på olika sätt. 

I många företag har ägarna samtliga roller, det vill säga är ägare, sitter i styrelsen och i ledningen. Då landar fokus ofta på operativa och dagliga frågor medan strategiska frågor inte hinns med vilket riskerar leda till att ägarna glider isär. Om ägarna har olika operativa roller och ansvarsområden finns det risk för att man brinner mer för olika saker och att man successivt har olika syn på hur verksamheten ska utvecklas samt styras och ledas. 

Olika typer av ägare kan ha olika målsättningar beroende på om det är ett ägarlett företag där ägarna har operativa roller, har externa ägare, styrelse eller vd. Om tankar finns på att ta in en extern styrelse eller vd är det av största vikt att ägarnas målbild är tydlig. Det är också högst relevant om exempelvis en extern ägare ska tillkomma och ägarna vill säkerställa att de nya ägarna delar samma visioner för bolaget.

"Ägardirektivet ger samsyn om nuläget och en strukturerad väg framåt."

Ställ frågan: Vad vill jag med uppnå med mitt företag?

Den viktigaste och första frågan samtliga ägare bör ställa sig är därmed: Vad vill jag uppnå i min roll som ägare? Vad är det som motiverar och driver mig som ägare? Vad vill jag att bolaget ska uppnå? Tänk fem år framåt. Hur vill jag att bolaget ska se ut då? Hur ska bolaget styras och ägas?

Ett ägardirektiv möjliggör

  • samsyn i ägarfrågor

  • rekrytering av rätt styrelse och vd

  • ett effektivt styrelse- och ledningsarbete

  • att ägarnas strategiska plan för företaget tydliggörs och följs

  • bra förutsättningar för en framtida exit

Hur skapar du som företagare framgång med ditt ägardirektiv?

Med PwC:s tjänst Ägardirektiv får ni insikter i hur ni går från ägarlett till ägarstyrt företag. Ni får en strukturerad process som möjliggör diskussioner och erfarenhetsutbyte, vilket hjälper er att tydliggöra vad ni vill med ert företag. Med stöd av en processledare kommer ni att jobba fram förslag till ägardirektiv för ert företag.
 

Skillnaden mellan aktieägaravtal och ägardirektiv

Ett aktieägaravtal är, till skillnad mot ägardirektivet, ett juridiskt dokument. Det innehåller rådande villkor för ägarna i ett aktiebolag, till exempel hur man gör om en delägare vill göra en exit, sälja sina aktier eller avlider. Aktieägaravtalet säger dock inget om visionerna med företaget. Genom att komplettera med ett ägardirektiv tydliggör ni ägarnas ambitioner, förhindrar onödiga konflikter och skapar förutsättningar för att nå önskat resultat.
 

Kontakta oss

Anders Bryngelsson

Anders Bryngelsson

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-292401

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide