Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Vad är agenda 2030? Läs om FN:s globala hållbarhetsmål

Majsfält med solnegång - en allegori för Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Agenda 2030 är ett globalt initiativ som lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål, på engelska Sustainable Development Goals (SDG). Syftet med dessa 17 mål är att utrota hunger och fattigdom, uppnå jämställdhet mellan könen och skydda vår planet från miljöförstöringar.

Världens ledare har enats om att fokusera på dessa mål med visionen att de ska vara uppfyllda till 2030. För näringslivet är det viktigt att förhålla sig till hållbarhetsagendan och fråga sig vad det egna företaget kan bidra med. Med Agenda 2030 som utgångspunkt kan företagens hållbarhetsarbete bli ännu tydligare och fokuserat.

PwC:s globala rapport "SDG Reporting Challenge: From promise to reality" visar hur företag runt om i världen arbetar med FN:s Agenda 2030. Rapporten undersöker hur målen är integrerade i affärsstrategierna i års- och hållbarhetsredovisningar från mer än 700 noterade bolag från 21 länder och sex branscher. Ett intressant resultat från Sverige är att över 90 procent av bolagen på Nasdaq Sveriges OMX 30-lista inkluderar FN:s hållbarhetsmål i sin rapportering i någon form.

Kraven på en tydlig koppling mellan företagets konkreta påverkan på de hållbarhetsmål man valt att arbeta med blir allt viktigare framöver. Exempelvis kan företagen visa hur stor del av omsättningen som stödjer ett visst SDG.

Läs mer om SGD-rapportering här
 

Kom igång med FN:s globala hållbarhetsmål

  1. Analysera vilka av de globala målen som din verksamhet har en direkt och indirekt påverkan på varje enskilt land ni verkar i.
  2. Implementera en process för hur och vad ni ska mäta.
  3. Olika länder har olika prioriteringar. Du måste ha RÄTT kunskap kring respektive länders prioriteringar.  
  4. Införliva prioriteringarna i företagets strategi och affärsplanering.
  5. Satsa på löpande uppföljning och resultatmätning och hur ni bidrar till de globala målen.
     

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Angelica Berg

Angelica Berg

Hållbarhetsspecialist, PwC Sverige

Tel 0703-00 74 94

Följ oss i sociala medier
Hide