Aspia

PwC har avyttrat verksamheten för redovisning, lönetjänster samt MyBusiness

Som ett led i PwC:s ambition att öka fokuseringen på revision och kvalificerad rådgivning togs beslutet under verksamhetsåret att sälja Business Services, affärsområdet för redovisning och lönetjänster. Med effekt från 1 juli 2018 kommer den nya verksamheten att drivas som ett eget bolag under varumärket Aspia  och inte längre vara en del av PwC. Aspia och PwC kommer att ha ett nära samarbete och fortsätta arbeta för våra gemensamma kunders bästa. Läs mer om Aspia på www.aspia.se.

 

Logga in i MyBusiness här: https://mybusiness.aspia.se.

I syfte att ännu bättre kunna möta våra kunders behov och lösa deras utmaningar har vi på PwC skapat en ny marknads- och leveransorganisation där vi kan dra nytta av vår samlade expertis. Med dedikerade specialister och särskilt anpassade tjänster från varje affärsområde utvecklar vi ett ännu starkare erbjudande för små och medelstora företag. 

 

Följ oss i sociala medier