BEPS - Vad är BEPS?

Vad innebär BEPS?

BEPS står för den engelska förkortningen Base Erosion and Profit Shifting. BEPS kommer att innebära ett större uttag av bolagsskatter och en omfördelning av beskattningsunderlaget mellan olika länder. 

Internationellt sett har BEPS varit det mest omdiskuterade projektet på skatteområdet de senaste åren. OECD har sedan 2013 lämnat förslag på både förändringar i många typer av regler för beskattning av internationellt verksamma företag, samt införandet av nya regler.

EU har också kommit med förslag, och några av dessa förslag, till exempel en ändring i moderbolagsdirektivet som syftar till att undvika så kallade hybridsituationer, har redan godkänts av EU:s medlemsstater.

Det är högst sannolikt att tvisterna kommer att öka, i synnerhet under de första åren när BEPS implementeras i olika länders lagstiftningar och skatteavtal. Det är därför relevant för internationellt verksamma företag, stora som små, att se över sin skatteposition för att minimera risker av framtida tvister.

Affärskvinna och Affärsman
Så påverkas svenska företag av BEPS

Läs rapporten (på engelska)

Läs det senaste inom BEPS

Läs mer på Sveriges skatteblogg

Kontakta oss

Pär Magnus Wiséen

Partner Transfer Pricing, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 95

Andreas Carlsson

, PwC Sverige

Tel 0725-84 95 27

Följ oss i sociala medier